Pražské vysoké školy chtějí veřejnosti ukázat, že se na jejich půdě nejen vyučuje, ale i bádá. V některých oborech se na univerzitách dělá věda na úrovni obstojné v mezinárodní konkurenci. Právě Praha je důležitým centrem vysokoškolského výzkumu v České republice. "Více než padesát procent vědeckých výzkumných kapacit je koncentrováno v Praze," připomíná rektor Vlastimil Růžička z VŠCHT.

Den vědy na pražských vysokých školách má představit například perspektivy mladých vědců a přiblížit akademické prostředí středoškolákům. Směrem k veřejnosti vysílají univerzity signál, že věda není doménou pouze Akademie věd České republiky. "Alespoň průřezově chceme představit, o čem věda na pražských vysokých školách je," poznamenává profesor Václav Hampl, nejvýše postavený muž na Univerzitě Karlově.

Společné představení pražských vysokých škol se koná vůbec poprvé. V pátek budou v prostorách Vysoké školy ekonomické připraveny po celý den odborné přednášky z různých oborů. Pro veřejnost mohou být atraktivní i tři diskusní kluby na témata Zdravý život, Energetika a Informační společnost. Záštitu nad celou akcí převzal pražský primátor Pavel Bém.