Den otevřených dveří je na většině fakult již samozřejmou aktivitou, kterou se vysoké školy snaží oslovit zejména nerozhodnuté zájemce. Uchazeči většinou ocení užitečné informace o průběhu přijímacích zkoušek i samotného studia.

Dny otevřených dveří se v tomto týdnu konají takřka po celé republice. Tentokrát jsou ale určeny pouze zájemcům o přírodovědně a technicky zaměřené obory. Informace o možnostech vysokoškolského studia mohou tento týden uchazeči nasbírat v Hradci Králové, Kladně, Liberci, Ostravě a Praze.

Rozsáhlou řadu aktivit nabízí na svém dnu otevřených dveří Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s tradicí přesahující půl století. Instituce známá také pod populárním označením "Matfyz" nachystala přednášky k jednotlivým oborům a odpolední odborný program. Na besedách se budou moci studenti seznámit i s vědeckou a výzkumnou činností fakulty. V Hradci Králové otevře své dveře zájemcům Farmaceutická fakulta, která taktéž spadá pod Univerzitu Karlovu.

Liberecká Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií zpestří uchazečům program prezentací laboratoře inteligentních robotů. Zájemcům se v tomto týdnu představí i nejmladší z fakult Českého vysokého učení technického. Fakulta biomedicínského inženýrství se sídlem v Kladně vznikla teprve v roce 2005. Pro tento rok fakulta připravila novým zájemcům o studium převratnou novinku. Přijímací zkoušky se rozhodla nahradit Národními srovnávacími zkouškami.

Jako svého druhu ojedinělá se prezentuje Fakulta bezpečnostního inženýrství na VŠB-TU v Ostravě. Ve své nabídce má například netradiční obory orientované na bezpečnost a požární ochranu.