Podle údajů publikovaných Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu nedosahuje 781 miliónů dospělých, tedy každý pátý,  úplné gramotnosti. Dvě třetiny z této skupiny jsou ženy.

Školního vzdělání se nedostává 77 miliónům dětí. Situace se sice postupem času v globálním měřítku zlepšuje, ale pokrok se týká spíše zemí v jižní a západní Asii. Naopak subsaharská Afrika zůstává regionem s velmi omezeným přístupem ke vzdělání. Podle odhadů OSN tato oblast potřebuje půldruhého miliónu nových učitelů.

Nejvíce dětí mimo školní lavice je v Nigérii

Statistiky například ukazují, že děti, jejichž matka nedisponuje žádným vzděláním jsou dvakrát více ohroženi tím, že nebudou chodit do školy. Přístup ke vzdělání je znatelně horší na venkově než ve městě a v chudších zemích. Nejvíce dětí, které neusedají do školních lavic, je v Nigérii, a to 8 miliónů. Přes 5 miliónů podobných případů je registrováno i v Pákistánu a Indii.

S tímto neuspokojivým stavem hodlá OSN bojovat s pomocí programu Vzdělání pro všechny. Organizátoři programu si stanovili několik cílů, které mají být naplněny do roku 2015. Mezi nimi je rozšíření dostupnosti péče a vzdělání pro malé děti, poskytnutí volné a povinné školní docházky pro všechny, zlepšení vzdělání mládeže a dospělých, rovný přístup pro obě pohlaví a zlepšení kvality vzdělání.