Od pondělí do středy jednali v Praze zástupci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se svými partnery ze slovinské Lublaně, slovenské Bratislavy a polského Krakova.

Tématem společného zasedání bylo rozvinutí vzájemné spolupráce, kterou inicioval v loňském roce ředitel Ústavu slavistických a východoevropských studií Rudolf Chmel. Partneři jednali zejména o přípravě společných studijních programů v několika pracovních skupinách.

Společným studijním programem budou i středoevropská studia

Děkan FF UK Michal Stehlík k této iniciativě dodal: "Logicky je nejsilnější pracovní skupina týkající se samotných středoevropských studií, kde máme již jasnou představu a snažíme se připravit vše potřebné pro realizaci společného mezinárodního studijního programu v nejbližší budoucnosti."

Kromě fakult, které jsou již do projektu Středoevropská akademická iniciativa zahrnuty, navštívili zasedání v Praze i zástupci univerzit z Maďarska - Budapešti a Piliscsaby, dalších slovenských vysokých škol - Nitry a Košic i polských univerzit - Gdaňsku a Varšavy.

V Brně chtějí pomoci vědě a výzkumu

O užší spolupráci se středoevropskými institucemi usiluje i Masarykova univerzita v Brně, která se snaží oslovit partnery z příhraničního regionu, tedy z rakouské Vídně a slovenské Bratislavy. Cílem plánované spolupráce má být výměna studentů i pedagogů či rozvoj vědy a výzkumu především v oblasti medicíny, biomedicíny, molekulární a buněčné biologie i biotechnologie.

Záměr na prohloubení spolupráce s bratislavskými a vídeňskými partnery představila Masarykova univerzita počátkem listopadu ve Vídni.

Rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodních vztahů ve středoevropském regionu již má Technická univerzita v Liberci. Její studenti se každoročně zúčastňují projektu Univerzita Nisa, v jehož rámci tráví část výuky na polských a německých partnerských univerzitách. Letos Univerzita Nisa přijala dalších šest českých studentů.