Včerejšího jednání s Tomášem Julínkem se zúčastnili rektoři Václav Hampl, Petr Fiala a Lubomír Dvořák, kteří zastupovali Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Na jednání došlo poté, co si pražský rektor Václav Hampl minulý týden postěžoval, že s ním ministerstvo o plánu zřídit univerzitní nemocnice nejedná.

Tiskový mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt se však bránil, že Tomáš Julínek návrh nejprve záměrně konzultoval přímo s děkany lékařských fakult, aby mohl před rektora předstoupil s již jasným návrhem.

Rektoři vznesli připomínky

K předloženému materiálu s názvem Návrh věcného záměru o univerzitních nemocnicích byla ze strany přítomných rektorů vznesena řada závažných připomínek, jakož i námětů na jeho dopracování, včetně doplnění úvodního rozboru jednotlivých možných variant k budoucí právní podobě univerzitních nemocnic.

Ministr i přesto hodlá materiál do 26. listopadu zaslat do oficiálního připomínkového řízení. Zohledněny mají být již pouze dílčí změny vyvolané včerejší diskusí.

11 fakultních nemocnic, 7 lékařských fakult

V České republice funguje v současné době 11 fakultních nemocnic. Například pražská Bulovka, ostravská a Thomayerova nemocnice ale nemají svoji lékařskou fakultu. Lékařských fakult je v České republice celkem sedm. Brněnská a olomoucká univerzita mají po jedné, Univerzita Karlova má tři v Praze, jednu v Plzni a jednu v Hradci Králové.