Politická ideologie ovlivňovala výuku dětí již od útlého věku. Žáci byli připravováni na nebezpečí útoku ze strany imperialistických nepřátel. Účastnili se branných a pochodových cvičení s plynovými maskami na hlavách. Někdy se muselo kvůli nedostatečné výbavě škol improvizovat. Plynovou masku mohl nahradit třeba igelitový pytlík a lyžařské brýle.

Řád panoval ve školách v hodinách tělesné výchovy. Děti se na tělocvik převlékaly do jednotných úborů. Chlapci měli bílé tílko a červené trenýrky, barevná kombinace u dívek byla bílo-modrá.

Talentování žáci byli odměňováni účastí na recitačních soutěžích. Jednou z nich byl například Puškinův památník, kde se recitovaly ruské básně. V rámci Svazu československo sovětského přátelství si žáci dopisovali se svými kamarády ze Sovětského svazu. Dopis obvykle pro jistotu prošel kontrolou soudružky učitelky.

S trávením volného času si děti nemusely dělat starosti. Naprostá většina z nich byla začleněna do masových organizací Jiskra a Pionýr. Náplní Pionýrů a Jisker byl například sběr starého železa nebo účast na přivítání nových občánků, kde novopečeným rodičům a novorozencům pěli písně a recitovali básně.

Nezapomínalo se ani na celoživotní vzdělávání

Tak jako je v dnešní době populární celoživotní vzdělávání, ani minulý režim v tomto ohledu nezahálel. Komunisté dbali na vzdělávání politických funkcionářů. Nejvýše postavení kádři navštěvovali například Vokovickou Sorbonu, jak se přezdívalo Vysoké škole politické ÚV KSČ. Za studium předmětů, jakým byl například marxismus-leninismus, obdrželi funkcionáři titul RSDr., tedy Doktor sociálně-politických věd.