O nových trendech výuky diskutují účastníci konference učitelů základních škol v pražských Kunraticích. Konference se věnuje tzv. průřezovým tématům. Průřezová témata jsou jednou z kapitol Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, jímž se u nás řídí výuka od začátku letošního školního roku.

Jak uvádí dokument Výzkumného ústavu pedagogického, "tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení se vzdělávacími obsahy oborů, tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání a dávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku. Jejich nadpředmětový charakter pozitivně ovlivňuje proces osvojování klíčových kompetencí."

Učitelé na konferenci, probíhající od pátku do soboty, načerpávají rady, jak s průřezovými tématy pracovat. Seznamují se například s projekty vhodnými pro výuku environmentální výchovy nebo interkulturního vzdělávání. Odborní lektoři učitelům také radí, jak naučit žáky číst "mezi řádky" v časopisech pro náctileté.

Mezi tématy prezentovanými na konferenci na půdě kunratické základní školy jsou i šikana, možnosti využití dokumentárních filmů při výuce nebo organizace žákovských samospráv formou školního parlamentu.