Organizátoři konference se domnívají, že v současnosti, kdy se vedou rozsáhlé diskuse o reformách školství, je zapotřebí připomenout Komenského mimořádný vydavatelský počin.

Před 350 lety byl vydán Komenského soubor Opera didactica omnia. Významný pedagog a didaktik vytvořil soubor v cizině, ale vycházel i z prací napsaných ve vlasti před odchodem do exilu. 

Osobnost didaktika zajímá historiky i filozofy

Vlastní jednání konference se koná v konferenčním sále hotelu Pyramida v Praze 6 a potrvá do 17. listopadu 2007. Setká se zde na 250 významných pedagogů, komeniologů, filozofů, historiků a historiků pedagogiky i příznivců díla a myšlenkového odkazu Komenského. Zpestřením konference je účast Komenského potomků - rodiny Kallikovy ze Spojených států.

Konferenci organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRPedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, spolupořadateli jsou Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova v Praze a Unie Comenius. Konferenci zaštiťuje Mezinárodní úřad pro výchovu a vzdělání UNESCO, Česká komise pro spolupráci s UNESCO a generální tajemník Rady Evropy Terry Davis. Současně s konferencí je připravena i výstava v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze, která probíhá již od 25.10. do neděle 18.11.2007.

Komenský je "v kurzu"

Navíc nezávisle na aktuální konferenci probíhá od 16.10. do 30.11.2007 i výstava pořádaná Ústavem pro informace ve vzdělávání v Komenského Národní pedagogické knihovně.  Vernisáž "Jan Amos Komenský - poutník v labyrintu" se zde koná u příležitosti 415. výročí narození velkého pedagoga.

Komenský je v očích české veřejnosti vysoce respektovanou osobností národních dějin. V populární anketě Největší Čech, jejímž pořadatelem byla Česká televize, se Jan Amos Komenský umístil na čtvrtém místě.