Podle informací zveřejněných Technickou univerzitou v Liberci poptávka po studijních pobytech v zahraničí ještě zdaleka neodpovídá nabídce. "Dlouhodobý pobyt v zahraničí má kromě zvýšení kulturního rozhledu vliv na pozdější uplatnění v zaměstnání u domácích firem i zahraničních firem lokalizovaných v ČR. Absolventi vysoké školy bez zahraniční zkušenosti se už dnes začínají zařazovat do druhé kategorie uchazečů o zaměstnání," uvedl prorektor Oldřich Jirsák pro univerzitní zdravodaj důvody, proč by studenti měli více využívat nabídky zahraničních programů.

Přestože by si představitelé liberecké univezity přáli ještě větší zájem studentů o studium v zahraničí, s pokrokem učiněným v posledních letech mohou být spokojeni. Studentů vycestovává do zahraničí stále více.

Za Karlovou i Masarykovou univerzitou Liberec zaostává

V rámci programu Erasmus studovalo v akademickém roce 2005/06 mimo naši zemi 49 studentů Technické univerzity. O rok později to již bylo 94 posluchačů libereckých fakult. A od začátku tohoto roku do října registrovala Technická univerzita 114 vlastních studentů, kteří se vydali sbírat zkušenosti do zahraničí.

Za ostatními vysokými školami ovšem Liberečtí zaostávají. Například největší tuzemská univerzita, pražská Karlova, vyslala do zahraničí v rámci programu Erasmus v loňském roce 1600 studentů. Z brněnské Masarykovy univerzity vycestovalo prostřednictvím stejného programu v akademickém roce 2006/07 650 studentů.