V čele fakult veřejných vysokých škol v České republice stojí celkem 15 žen. Mezi děkany tak zaujímají podíl necelých 13%. V loňském roce se ale například ženě podařilo poprvé v historii českého vysokého školství prorazit i na fakultě teologického zaměření. Řadová sestra Gabriela Ivana Vlková tehdy uspěla ve volbách na pozici děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Na pardubické univerzitě povede Renáta Myšková jako žena jedinou ze šesti fakult. Na Filozofické fakultě totiž nedávno vystřídal  profesorku Milenu Lenderovou ve funkci děkana Petr Vorel.

Renáta Myšková dosud působí na Fakultě ekonomicko-správní v čele Ústavu ekonomiky a managementu. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje zejména na oblast podnikové ekonomiky, financí a managementu. Současně je členkou České společnosti ekonomické a řady odborných grémií, působí též jako externí finanční a ekonomický poradce malých a středních podniků.