Kromě snahy o zvýšení konkurenceschopnosti svých budoucích absolventů sleduje univerzita nezvyklým záměrem i splnění cíle zvýšení počtu studentů. Spolupráci s britskými kolegy již potvrdila instituce Dongbei University of Finance and Economics z čínského Dalianu.

Univerzita v Surrey chce, aby studenti v ekonomicky zaměřených oborech studovali nejen v Anglii, ale i v USA, v Číně a v jedné z dalších asijských zemí. Mezinárodní projekt Britové prozatím naplánovali na deset let. Očekávají, že se jim během této etapy podaří navýšit počet studentů o 40%.

Mezinárodní zkušenost nabízejí i v Liberci

Příležitost studovat na druhém konci světa dostanou například uchazeči o obory z oblasti managementu, informatiky nebo obchodu. Univerzita v Surrey počítá s účastí studentů v magisterském i postgraduálním stupni. Studentům se naskytne jedinečná příležitost k cestování a poznání cizích kultur. Jazykové bariéry se bát nemusí. Na všech místech se bude vyučovat pouze v angličtině.

Rozsáhlé mezinárodní zkušenosti mohou načerpat i studenti v České republice. Například Technická univerzita v Liberci se podílí na nadnárodním projektu Univerzita Nisa, v jehož rámci čeští studenti poznávají prostředí vysokých škol v Polsku a Německu.