Těm radí Zoja Franklová z Národního ústavu odborného vzdělávání: "Nejprve s dětmi přemýšlejte o pracovních činnostech, které je zajímají a kterým by se rády věnovaly. Potom k činnostem přiřazujte různá povolání."

"Dále si vytvořte seznam oborů, jež vedou k vámi vybraným povoláním, a hledejte školy, na nichž se tyto obory vyučují. Vypisujte si také výhody a nevýhody z hlediska dopravní dostupnosti školy, nutnosti internátního ubytování a vašich finančních možností v případě soukromých škol," dodává Franklová.

Nespoléhejte na loňská čísla

Ředitelé středních škol často doporučují rodičům, aby při výběru školy nehleděli pouze na počty přijatých žáků v minulém roce, ale aby skutečně vybírali instituci, jež vyhovuje požadavkům jejich dítěte.

Na mnoha středních školách dochází k takzvaným dvouletým anomáliím: v jednom roce je škola přeplněna a v následujícím naopak téměř nenaplněna a vyhlašuje další kola přijímacího řízení.

To je dáno tím, že od roku 2004, kdy vstoupil v platnost nový školský zákon, stále platí omezení stanovující, že pro první kolo přijímacího řízení se předkládá jen jedna přihláška. Žáci i rodiče mají obavy: když zjistí, že se na školu hlásilo loni mnoho žáků, dítě tam raději nepřihlásí, a naopak.

Navštivte školy osobně

Skvělou možností, jak se seznámit se střední školou, prostředím a učiteli, jsou dny otevřených dveří. "Dozvíte se konkrétní informace o podmínkách studia a taková návštěva školy může působit i motivačně, například ke zlepšení studijních výsledků," radí dětem Franklová.

Ptejte se na vše, co vás zajímá: na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Navštivte více škol, abyste mohli porovnávat a posuzovat, jak vám vyhovuje jejich velikost či třeba jednání pedagogů.

Sežeňte si reference

Pokuste se sehnat reference o škole. Jejich vizitkou jsou webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a sami uvidíte, jestli obsahují aktuální informace a dávají prostor také studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

Odpověď na častý dotaz, nakolik je škola "kvalitní", najdete částečně v kontrolních zprávách České školní inspekce (www.csicr.cz ). Z pravidelných kontrol středních škol vznikají veřejně dostupné zprávy, ve kterých jsou popsány přednosti a zjištěné nedostatky a celkové hodnocení školy.

Využijte poraden

Nejste-li si stále jisti výběrem studia pro své dítě, navštívit s ním odborníky v některé z poradenských institucí. Existuje několik možností, kam se můžete obrátit. V široké síti Informačních a poradenských středisek - IPS (www.portal.mpsv.cz ), které fungují při úřadech práce, získáte informace o povoláních a o uplatnění na trhu práce.

Můžete kontaktovat Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze - CKP (www.nuov.cz ), kde vám poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání. 

V zákaznickém centru při Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz ) nebo v Informačním centru pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz ) vám také pomohou najít školu.

V případě, že má vaše dítě studijní nebo výchovné problémy, speciální vzdělávací potřeby či zdravotní handicap, obraťte se na psychology a lékaře, kteří je odborně vyšetří, poskytnou metodickou pomoc a doporučí vzdělávací cestu.

Návštěvu pedagogicko-psychologické poradny neodkládejte, ať má vaše dítě dostatek času na případnou nápravu.