Počítače dokáží některé testy opravit již dnes. Většinou se však jedná pouze o takovou variantu písemek, kdy žáci vyznačují některé z nabízených variant odpovědí. Tým profesora Sargura Srihariho z buffalské univerzity má ale vyšší cíle. Pracuje na vývoji softwaru, který bude schopen vyhodnotit souvislý text v podobě eseje. Program na opravu slohových prací vědci testovali na žácích osmé třídy.

Zkouška proběhla následujícím způsobem: žáci dostali k nastudování krátký text o prvních dámách v USA. Po přečtení zodpověděli otázky, které byly formulovány tak, aby ověřily, zda zkoušený úryvku správně porozuměl.

Počítač si poradí téměř se vším

Počítač dostal za úkol převést rukopisy do elektronické podoby. Poté texty vyhodnotil na základě přednastavených kritérií. Software je nastaven pro práci s klíčovými slovy, která jsou zadána týmem expertů. Umělá inteligence již dokáže vyhodnotit i gramatickou správnost textu. Nerozezná ovšem, zda žáci používají přirozený slovosled. 

Profesor Srihari naprogramoval počítač tak, aby vyhodnotil slohové práce žáků na šestistupňové škále. Dobrého hodnocení se nedočkali jedinci, jejichž esej se vyznačovala opakováním slovních vazeb nebo neprokázala dostatečné porozumění předloženému textu.  Naopak preciznost, pohled do jádra problematiky a plynulost písemného projevu byly hodnoceny nejvýše.

Tvůrci softwaru, jenž opravuje texty, věří, že po dopilování detailů se stane program velmi populárním. "Dnes je 90 procent ručně nadepsaných adres na obálkách dopisů čteno počítačem, což před patnácti lety vypadalo nepředstavitelně," zdůvodňuje Sargur Srihari svůj optimismus.

Konzervativní univerzity i učitelé jsou proti

Nicméně zástupci prestižních univerzit v Oxfordu a Cambridge, proslulých konzervativním přístupem, se k modernímu způsobu opravování slohů stavějí váhavě. Plnou podporu nemá vynález ani mezi učiteli. Ne všichni kantoři stojí o pomocnou ruku počítačové techniky.

Mnozí totiž vnímají zkušenost se zkoušením jako ideální prostředek k bližšímu poznání žáků i sebe sama. Jak uvedl jeden z učitelů oslovených BBC, opravování testů umožňuje kantorům kromě jiného odhalit vlastní chyby, jichž se dopouštějí při výkladu.