Masarykova univerzita zveřejnila, že jenom do prvního ročníku se letos zapsalo 16 tisíc studentů. Pro příští akademický rok hodlá svým uchazečům jihomoravská univerzita nabídnout na výběr z celkem 800 oborů. Počet studentů se v Brně zvyšuje dlouhodobě. Od roku 2003 kapacita MU narostla o deset tisíc posluchačů.

"Nárůst počtu přijímaných studentů je reakcí na vzrůstající zájem o studium na Masarykově univerzitě a odpovídá dlouhodobému strategickému záměru i potřebám rozvoje naší vysoké školy. Jsme rádi, že je o Masarykovu univerzitu mezi mladými lidmi takový zájem, a že jim můžeme nabídnout opravdu kvalitní vzdělání, s nímž uspějí na našem i evropském pracovním trhu" řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Největší univerzitou je Karlova

Největší vysokoškolskou institucí na území České republiky zůstává pražská Karlova univerzita. Podle posledního údaje studovalo na konci října minulého roku nejstarší středoevropskou univerzitu 47 831 studentů. Součástí univerzity v české metropoli je celkem čtrnáct fakult, Masarykova univerzita sestává z devíti.

Univerzita Karlova láká nové uchazeče svojí věhlasnou tradicí. V mezinárodních žebříčcích vysokých škol (jako je např. ARWU nebo Webometrics Ranking of World Universities) se navíc pravidelně umisťuje nejvýše z českých univerzit. Oproti tomu Masarykova univerzita patří mezi nejprogresivnější tuzemské vysokoškolské instituce. V posledních letech si vydobyla respekt například díky využití informačních technologií ve výuce a při organizaci studia.