Těch, kteří se chtějí po střední škole věnovat studiu jednooborové psychologie, jsou tisíce. Do poslucháren veřejných vysokých škol ale na podzim zasedne jen zhruba každý desátý uchazeč. „Přijímačky jsem sice udělal, ale nevzali mě pro velký počet uchazečů,“ říká jeden z dotázaných studentů, který své štěstí zkoušel loni.

„Čistou“ jednooborovou psychologii u nás momentálně nabízí z veřejných vysokých škol jen Karlova universita, Masarykova universita a universita v Olomouci. Pokud vás sem nepřijmou, máte ještě další možnosti. Psychologii lze studovat ve dvojoboru, na soukromé škole nebo na některé ze zahraničních univerzit, které u nás působí.

Psychologie v angličtině

V Česku je momentálně možné studovat psychologii i např. v americkém bakalářském cyklu. V angličtině si následně můžete udělat i magistra, popřípadě dokonce doktorát. Kromě jiného jazyka výuky na studenty čeká i odlišné pojetí studia, než na jaké jsou zvyklí z českých škol, kde je praxe v průběhu studia obvykle jen poskrovnu.

„Na začátku studia se nevyhnete biflování a čtení spousty textů, ale můžete tu díky propracované spolupráci s různými organizacemi a firmami nasbírat hlavně spoustu zkušeností z praxe,“ říká studentka University of New York in Prague, která výuku psychologie v angličtině nabízí. Podobně mluví i lidé ze soukromé Pražské vysoké školy psychosociálních studií. „Praxe je u oboru, který se primárně zabývá člověkem a prací s ním a jeho psychikou, nezbytná.“

Obor s budoucností

Dnes se spousta absolventů uplatňuje i mimo klinickou a poradenskou psychologii. Jen polovina vystudovaných psychologů se věnuje „čisté“ psychologii. Velké mezinárodní firmy dnes běžně poptávají osobní kouče, poradce, terapeuty nebo odborníky na odbourání stresu. Právě tady najde velká část absolventů amerického bakalářského cyklu díky angličtině své uplatnění.

Bakalářský program poskytne pevné základy a dá ochutnat od každého oboru trochu. Po jeho dokončení mohou absolventi pracovat na pozicích poradců, pracovníků PR a konzultantů, ale nemají ještě statut psychologa. Ten mohou získat až po dokončení magisterského studia.

Magisterský cyklus už bývá úzce specializovaný. Studenti absolvují tematické kurzy, případové semináře, pracují s rodinami, absolvují stáže v partnerských organizacích a klinikách a celkově zlepšují své dovednosti a aplikují vědomosti v praxi. Doktorát, který je opravňuje k otevření vlastní praxe a léčbě psychických poruch a nemocí, si pak obvykle dodělávají už při zaměstnání.

Na co se specializovat?

Bakalářský obor je zaměřený více obecně, v magisterském studiu už se můžou studenti profilovat podle toho, co je baví. Jaké zaměření si tedy můžete mimo jiných zvolit?

• manželské poradenství
• problematiku závislostí
• školní poradenství
• vzdělávání dospělých
• problematiku imigrantů, minorit
• studium psychických poruch a nemocí – psychopatologii
• kariérní poradenství

Zatímco na soukromé školy se často (a často neprávem) nahlíží skrz prsty, absolventi psychologie na některé ze zahraničních univerzit, které u nás mají svoji pobočku, mají na trhu práce jméno podstatně jiné. Jsou poměrně dost žádaní. Jedním z důvodů je výraznější praxe během studia a celkový systém výuky, který se od toho českého liší.

„Musím si udržovat určitý kumulovaný studijní průměr, jinak školu nedokončím,“ argumentuje na toto téma např. studentka pražské UNYP. Těch, kteří studium nedokončí, ale není mnoho. Obvykle si podobnou školu vyberou lidé, kteří už mají určitou představu, co chtějí.

Výhodou je také to, že v oboru psychologie získají vedle českého i akreditovaný zahraniční titul. Více se cizojazyčnému studiu na zahraničních univerzitách působících v Česku věnuje tento článek.

Čtěte dále:

Inzertní sdělení: Studium v angličtině na University of New York in Prague

UNYP (University of New York in Prague) je jedinou vysokou školou v České republice, která nabízí možnost studovat akreditované americké a evropské programy. Mimo jiné nabízí i jeden z nejkvalitnějších oborů psychologie v ČR a to jak v bakalářském, tak v magisterském cyklu. Výuka probíhá kompletně v angličtině.

Psychologie – bakalářský obor
Americký bakalářský program poskytne pevné základy a zkušenosti v oblasti všech hlavních psychologických oborů. Absolventi najdou uplatnění například v oblasti obchodu, jako poradci manažerů nebo personalisté.

Psychologie, magisterský program

Magisterské studium v oboru klinické a poradenské psychologie nabízí UNYP ve spolupráci s La Salle University. Studium je intenzivní s orientací na poradenství, výcvik dovedností a praktickou přípravu ve spolupráci s klinikami.

Ph.D. Programy

K otevření vlastní praxe a léčbě psychických poruch a nemocí v Česku opravňuje až získání doktorátu. Získat ho můžete i na universitě UNYP. Obvyklou praxí je jeho získání už při plném pracovním vytížení.

Autor: Lucie Štěrbová & University of New York in Prague