Nejradikálnější literární dílo 20. století, Hitlerova příručka mladého nacisty. Mein Kampf si za 86 let na knižním trhu vysloužil řadu přízvisek. Faktem zůstává, že v něm Adolf Hitler pevně stanovil základ ideologie, kterou vyznával. Nacismu.

Zajímavostí je, že Mein Kampf se měl původně jmenovat zcela jinak. Adolf Hitler zamýšlel pro své literární dílo název podstatně delší: Roky boje proti lži, hlouposti a zbabělosti.

Adolf Hitler na dobové fotografii

Adolf Hitler na dobové fotografii

FOTO: fotobanka Profimedia

Hitler přemýšlí, Hess zapisuje

Historie Mein Kampf se začala psát ve 20. letech 20. století během Hitlerova pobytu ve vězení Landsberg. Do prostor pevnostní věznice byl umístěn za nelegální protistátní povstání a snahu svrhnout říšskou vládu během Pivního puče v roce 1923. Dějištěm neúspěšného nacistického povstání byl bavorský Mnichov.

Místo pěti let, ke kterým byl odsouzen, si Hitler odseděl pouze devět měsíců. A ty mu stačily, aby za asistence svého sekretáře Rudolfa Hesse knihu Mein Kampf sepsal. Adolf Hitler nahlas přemýšlel, Rudolf Hess jeho radikální myšlenky zapisoval.

V Hitlerově NSDAP pak Hess patřil ke klíčovým členům strany.

Oba autoři Mein Kampf věnovali památce padlých pučistů. Ti pak byli v době rozmachu Třetí říše dokonce uctíváni jako mučedníci.

Mein Kampf- na začátku byl posměch, pak se ho prodalo na 10 milionů

Mein Kampf - prodalo se ho na 10 miliónů.

FOTO: fotobanka Profimedia

Po svém vydání sklidilo Hitlerovo dílo pouze skepsi a posměch, po nacistickém uchopení moci ale náklad Mein Kampf strmě vyletěl. Na školách bylo čtení knihy povinné, novomanželé knihu dostávali jako svatební dar.

Židé - viníci všeho zla

Během prvních deseti let nacistické vlády bylo vydáno více než deset miliónů výtisků a Mein Kampf se překládal také do jazyků okupovaných zemí. A to i přes to, že Hitler prohlašoval, že tuto knihu napsal pouze pro Němce a její jazykové mutace odmítal.

Mein Kampf v sobě nese autobiografické prvky a jasně proklamuje Hitlerův světonázor na budoucí strategii nacistického hnutí. Mein Kampf je rozdělen do dvou svazků. Druhý zřel světlo světa rok po vydání prvního, v roce 1926.

Za původce všeho světového zla jsou v knize označeni židé, kteří se prý snaží zničit árijskou rasu a uchvátit veškerou moc. Proti hrozbě židovského obyvatelstva je tak třeba bojovat, a to všemi dostupnými prostředky. Vlastně celá kniha je věnována myšlenkám o nadřazenosti různých ras nad jinými, vyjma autobiografických pasáží o Hitlerově dosavadním životě.

V mnoha zemích byla kniha pro svůj propagandistický charakter zakázána, ČR nevyjímaje. Přesto však byl nekomentovaný překlad Mein Kampf u nás publikován. Jeho vydavatel Michal Zítko ale musel před soud kvůli obvinění z podpory rasistického hnutí, nakonec byl zproštěn viny.