Slovo dalajláma tvoří dvě magická slůvka: mongolské dalaj, což v překladu znamená oceán a láma či lama, tibetský ekvivalent sanskrtského slova guru neboli představitel.

Slovní spojení dalajláma tak doslova znamená oceánský lama. Lama, jehož moudrost a ctnost jsou hluboké i hlubší než širý oceán. V přeneseném slova smyslu je výraz dalajláma často překládán jako „oceán moudrosti“.

Každý nový dalajláma je mezi svými stoupenci a vyznavači považován za převtělence, neboli tulkua, předchozího dalajlámy. Současný dalajláma Tändzin Gjamccho je už 14. převtělením.

Šťastným vyvoleným

V Tibetu bývá zvykem, že když stávající tulku zemře, hledá se jeho příští zrození. Musí to však být vždy jen osoba, která se narodila až po jeho smrti. Poté, co dalajláma zemře, je ustanovena zvláštní komise tvořená klášterními mnichy, kteří se pustí do vyhledávání dalajlámova nového zrození. Místo, kde mají mniši hledat, dalajláma může za svého života ještě blíže určit sám a nepřímo tak určit svého následovníka.

Jakmile mniši vhodné dítě naleznou, je podrobeno zvláštním zkouškám. Po jejich úspěšném složení se oficiálně stává novým dalajlámou.

Tändzin Gjamccho se narodil 6. července roku 1935 v tibetském městě Tagccheru. Už ve dvou letech v něm v Tibetu objevili reinkarnaci 13. dalajlamy. Následně se mu dostalo vzdělání ve všech čtyřech tradičních školách buddhismu, v historii, astrologii i mnohých dalších naukách.

Na duchovního vůdce země byl mladý Gjamccho vysvěcen ve svých 15 letech, roku 1950. Právě tehdy vtrhla na území Tibetu vojska komunistické Číny a napadená země i její těžce zkoušený lid potřebovaly v čele svou posvátnou autoritu.

Nucená emigrace do Indie

K úspěšné dohodě s čínskými představiteli se však nový dalajláma nedobral. Po marném vyjednávání a následném vypuknutí povstání z března 1959 byl nucen uprchnout do exilu.

Nové útočiště našel u severoindického města Dharamsala. Odtud stále vede svůj nenásilný boj za autonomii své země. Nesmlouvavý postoj Pekingu se však nositeli Nobelovy ceny za mír z roku 1989 stále změnit nepodařilo. Historické tibetské území je tak už 61 let součástí obrovské mocnosti jménem Čína.

Drobným zpestřením a chvilkovým oddychem v ušlechtilém boji za svobodu tak může být dalajlámovi alespoň 6. červenec, den jeho narozenin.