Orwellův antiutopický román už 62 let uchvacuje čtenáře celého světa. Uchvacuje a zároveň nutí k zamyšlení. Jak to, že kniha, která vyšla v roce 1949, tak přesně dokázala předpovědět totalitní realitu několika zemí roku 1984? Jak je to možné, že fiktivní Oceánie je tak podobná Sovětskému svazu či KLDR?

Na sklonku první poloviny dvacátého století bylo již všem jasné, jakým směrem se bude Evropa nadále ubírat. Ani George Orwell nebyl výjimkou. Sám cítil ve třicátých letech obavy a strach z rozmáhajícího se nacistického Německa. Tyto předtuchy převedl na papír v románu Nadechnout se.

Trny v oku George Orwella

Poté ale upřel svou pozornost jiným směrem, na komunistickou Čína a Rusko. Země, které na oko pochodovali pod praporem svobody a vítězství a bitvu za bitvou upevňovali svou diktátorskou moc nad nic netušícím lidem.

V Orwellových myšlenkách se tak začal utvářet obraz temného a nepřirozeného světa, který vyústil ve výstražné a realisticky zdokumentované varování – román 1984. Na více než dvě stě stránkách líčí Orwell nejen osudy řadového obyvatele Oceánie Winstona Smithe, zaměstnance ministerstva s příhodným názvem Pravda, ale také neutěšenou situaci roku 1984.

Svět je kvůli zničující jaderné válce rozdělen na tři vládnoucí mocnosti. Oceánii (kterou tvoří obě Ameriky, atlantské ostrovy včetně Britských, Australasie a jižní část Afriky), Eurasii (severní část evropského a asijského území, od Portugalska po Behringovu úžinu) a Eastasii (Čína a země na jih od ní). Tyto tři superstráty jsou v té či oné kombinaci neustále ve válce a tak to trvá už pětadvacet let. Uměle udržovaná válka se stala běžností a také nástrojem propagandy. Mocenským a administrativním centrem Oceánie je Londýn.

Trable Winstona Smithe

Hlavní postava 1984 Winston Smith žije v Londýně, kde pracuje na ministerstvu Pravdy a je nevýrazným členem středního proudu. Díky Winstonovu vyprávění se dovídáme o katastrofálním stavu ekonomiky, zoufalé životní situaci lidí, vše prostupujícím udavačství, nebo cíleném ničení lidského myšlení. Smith popisuje svět, kde vládne absolutní totalita, kde společnosti vládne Strana a cokoli proti jejímu kolektivnímu myšlení je krutě trestáno. Odtud známý výrok Velký bratr tě sleduje! Heslo Strany zní: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost: kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.

Winston Smith je zřejmě jediný, kdo neztratil rozum. I tak ale Winston přežívá takovým životem, jaký mu náleží. Ráno vstává, povinně se účastní rozcvičky, kterou předcvičuje nepříliš přívětivá paní v televizi, a utíká do práce, ve které tráví 12 hodin denně.
Přece jen ho ale něco od ostatních „slepých ovcí“ odlišuje. Uvnitř v mysli mu hlodá myšlenka, že něco není v pořádku.

Winston chápe, na jakých všivých principech společnost funguje, její celou absurditu, uvědomuje si i každodenní překrucování minulosti. Dokáže Velký bratr zlomit i Winstonovu lidskou podstatu?