Jaroslav Skála se narodil 25. května roku 1916 v Plzni. Už na střední škole měl jasno, chtěl se stát lékařem, roku 1935 proto nastoupil na lékařskou fakultu v Praze, k tomu si ale přidal Institut tělesné výchovy a sportu. Nakonec absolvoval v roce 1939, lékařskou fakultu ale nestihl dokončit, tu totiž okupanti uzavřeli už roku 1939.

Po studiích nastoupil jako učitel tělesné výchovy na reálce v Plzni. Lékařskou fakultu dokončil po válce roku 1946. Ucházel se o místa na interní klinice Ústavu tělovýchovného lékařství, nikam se ale nedostal. Přijal proto místo na psychiatrii, kde Skála zjistil, že lidem se závislostí na alkoholu se lékaři věnují, až když přeroste v psychózu a tedy nevyléčitelnou nemoc.

Rodiče byli zpočátku skeptičtí, ale rozhodnutí svého syna nakonec přijali, obzvlášť když o něm slyšeli samou chválu. Otec si myslel, že bude mít ze syna chirurga, lékaře, který léčí lidi ze smrtelných chorob. Od počátku práce v léčebně se Skála věnoval alkoholismu. Byl vyslán na mezinárodní konferenci o alkoholismu do Bruselu. Zde navázal kontakty s americkou skupinou Anonymních alkoholiků. Výsledkem jejich spolupráce byla averzní léčba emetinem, která vyvolávala zvracení po požití alkoholu.

Záchytná stanice u Apolináře 

10. září roku 1948 šel Jaroslav Skála do budovy vedle kostela svatého Apolináře v Praze spolu s několika pacienty. Tím zahájil činnost protialkoholní léčebny. Oficiálně otevřena ale byla až 15. května roku 1951. Hned první klient přišel o tři dny později, 18. května, byl jím ruský námořní inženýr. Komunisté zprvu chtěli záchranku zrušit, ale náhle se sami začali léčit. Strana si uvědomila, že takovéto oddělení je zapotřebí a nechali ho být.


Pražská záchytná stanice slavila nedávno 60. výročí

FOTO: Česká televize ČT24

Zvláštností záchranné stanice bylo, že se o přivezené starali sami pacienti záchranky, aby pochopili, jak to bylo těžké pro jejich okolí, když přišli v podobném stavu domů.

Způsob léčby byl podle některých pacientů až příliš „drsný.“ Podle Skály šlo ale o jednoduché kroky, které nazývali PRS – program, režim, systém. Učili opilce zodpovědnosti a svobodě. Pacientům sám říkal: „Abstinence, kterou nabízíme, je pro vás novým bytem. Tento byt je nezařízený a záleží na vás, co si tam dosadíte - jestli zájem o přírodu, děti, sporty, kulturu.“

Kombinace dvou vystudovaných různých oborů mu přinesla růže i v léčbě závislosti. Tělesnou výchovu využíval tak, že pacienty inspiroval. Kromě nezbytného léčení tabletami museli nemocní také běhat. V blízkosti léčebny byl okruh dlouhý 210 metrů. Když se pacient úspěšně léčil, dokázal už po třech měsících uběhnout pět kilometrů. Byla to pro léčené výzva, kterou si toužili splnit.

Na alkoholu není nic pozitivního

V letech 1956 až 1981 vedl Jaroslav Skála Sekci pro otázky alkoholismu a jiných toxikománií. Roku 1993 se stal spoluzakladatelem Společnosti pro návykové nemoci v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Roku 2001 stál u zrodu Pražské vysoké školy psychosociálních studií, která se stala v historii České republiky první soukromou vysokou školou. Skála se stal zároveň rektorem této školy.

Jaroslav Skála by dnes oslavil 95 let

FOTO: Česká televize ČT24

Skála se také věnoval psychoterapiím. Od roku 1953 pracoval v psychoterapeutické sekci Psychiatrické společnosti, od roku 1982 ji sám vedl. Do roku 1994 stál v čele Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii. Díky tomu pomáhal svým pacientům ze záchytné stanice také po léčení, pomáhal jim najít nový životní cíl.

Záchytná stanice u Apolináře za prvních třicet let své existence ošetřila na 180 tisíc lidí, do roku 1981 jich bylo ošetřeno milión. V té době už bylo v Československu zřízeno 63 záchytných stanic. K 1. lednu 2006 bylo v České republice v provozu 16 záchytek, ze zákona jsou jejími provozovateli kraje. Doktor Jaroslav Skála napsal na 140 odborných publikací, za své celoživotní dílo obdržel roku 2002 vyznamenání v podobě medaile Za zásluhy II. stupně. Zemřel 26. listopadu roku 2007 přirozenou smrtí v Praze.

A jestli Jaroslav Skála viděl na alkoholu něco pozitivního? „Ne, vůbec ne. Co myslíte, že bych mohl najít? Uvolnění? Vždyť od toho jsou sporty a hudba. Nenašel jsem na něm nikdy nic, co by zároveň nebylo někde jinde.“