Velice inteligentní Samuel Finley Breese Morse byl skutečně mužem tisícero řemesel. Věnoval se malbě portrétů a historických scén, tvorbě soch i vynalézání. Přesto jeho nejznámějším počinem dodnes zůstává vynález Morseovy abecedy.

Samuel Morse se narodil 27. dubna 1791 v Charlestownu, Massachusetts jako nejstarší dítě v rodině geografa a pastora Jeddiaha Morsea a jeho manželky Elizabeth Ann Bresseové Morseové. Samuelův otec byl kazatelem kalvinistické církve, ke které svého syna přísně vedl. Mladý Samuel již od útlého věku prokazoval vysoký intelekt a nadání. Poté, co dokončil studia na akademii Phillips, začal tehdy čtrnáctiletý Samuel studovat na univerzitě v Yaleu.

Telegrafní stroj na tištění zprávy v morseově abecedě, používal se až do roku 1860

FOTO: fotobanka Profimedia

Již během svého mládí projevoval veliký zájem o umění a dokonce se stal žákem slavného amerického malíře Washingtona Allstona. Během svého studia objevil Samuel ještě jednu vášeň, a tou byla elektřina, když se účastnil přednášek Benjamina Sillimana a Jeremiaha Daye, které se jí týkaly. V roce 1810 dokončil Morse své studium na vysoké škole a začal cestovat po Evropě. Během svých cest získával nové vědomosti a na živobytí si vydělával malbou portrétů.

Sochař, malíř, portrétista, ale také vynálezce 

Morse si moc dobře uvědomoval, že ho malování nemůže živit věčně a proto se intenzivně věnoval vynalézání. Jeho první vynálezem se stala takzvaná mramorová brázdička, která usnadňovala vytváření soch. Jenže s podobným vynálezem mladého umělce předběhl Thomas Blanchard. Proto vložil Morse veškeré úsilí do vynalezení nového telegrafu a nové abecedy.

Dodnes není jisté, ve kterém roce Morse elektrický telegraf nakonec vynalezl. Nejčastěji se uvádějí roky 1837 a 1838. Je to způsobeno především tím, že o právo na patentování tohoto vynálezu vedl Morse soudní spor s Josephem Henrym. V roce 1938 změnil Morse telegrafický kód, kterému se od té doby začalo přezdívat "Morseova abeceda".

Samuel Morse, americký vynálezce morseovky

FOTO: fotobanka Profimedia

V roce 1844 uskutečnil Morse první telegrafické spojení, které proběhlo mezi Washingtonem a Baltimorem. Původní abeceda byla ještě v roce 1918 zdokonalena, aby byla co nejefektivnější, když byly nejčastěji používaným písmenům přiřazené ty nejjednodušší znaky. Například písmenko E se tak od této doby vyjadřuje pouhou tečkou.

Samuel Morse zemřel 2. dubna 1872 ve věku 80 let. Svým vynálezem umožnil lidem po celém světě lépe komunikovat a s lehkou nadsázkou můžeme tvrdit, že učinil naší planetku zase o něco menší a je právem považován za muže pokroku.

Signál SOS

Existuje několik způsobů, jak může být Morseova abeceda předávána. Jednou možností je vysílání dlouhých a krátkých tónů, jinou je vizuální zpracování, ať už se jedná o psanou formu, kde se znázorňuje čárkami a tečkami, nebo o formu přerušovaných světelných signálů či znázorňování barevnými prapory.

Morseova abeceda

FOTO: fotobanka Profimedia

Jedním z nejslavnějších signálů předávaných v Morseově abecedě je signál SOS, který bývá mylně překládán jako "Save our souls," přeloženo "Spaste naše duše." Tento překlad je chybný a používal se jen jako mimo technická pomůcka. Další rozšířenou nepravdou, která se tohoto signálu týká, je to, že ho vysílal potápějící se Titanic. Slavná zaoceánská loď totiž vysílala starší a tehdy ještě rozšířenější signál CQD, tedy "Come Quit, Langer" neboli "Přijďte rychle, nebezpečí." Signál SOS vyslala pouze jednou.

Dnes se Morseova abeceda již příliš nevyužívá. Výjimečně bývá používaná při určitých vojenských účelech, dále ji využívají skautské oddíly a amatérští radiotelegrafisté.