V Evropě řádila třicetiletá válka a švédský král Gustav Adolf se rozhodl zapojit do sporů. Chtěl válčit především s Polskem, a to vyžadovalo silné námořnictvo pro boje v Baltském moři. Vasa se měla stát hlavní lodí švédského námořnictva, na palubě měla 64 děl, nosnost okolo 1200 tun a unesla posádku 145 námořníků a 300 vojáků. Velikostí se jí žádná nevyrovnala. Celkem mělo Švédsko dvacet válečných lodí, ale žádná nedosahovala takových rozměrů a ani by neunesla tolik děl.

Vasa vyplula 10. srpna 1628 směrem k Polsku, zvládla uplout necelé dva kilometry, když začala jít ke dnu. Loď byla jasně cílená, že musí být větší, objemnější a rychlejší.

V té době již byly známy stavební plány, jak správně zkonstruovat plavidlo, aby plulo a zároveň uneslo tuny zbraní a desítky námořníků. Protože ji chtěl ale švédský král mohutnější, stavitel lodí Henrik Hybertsson plány pozměnil, aby se na palubu vešlo vše, co si panovník přál.

Součástí lodi jsou stovky dřevěných předmětů, včetně sedmi set soch

FOTO: fotobanka Profimedia

Levobok lodi Vasa

FOTO: fotobanka Profimedia

Ředitel muzea Vasa Klas Helmerson

FOTO: fotobanka Profimedia

Loď byla postavena s vysokou nástavbou, měla dvě paluby pro děla. Na dno byly dány kameny, které měly sloužit jako zátěž udržující loď ve stabilní poloze na vodě. Přesto to nestačilo. Vasa byla příliš vratká, a i když měla v podpalubí 120 tun zátěže, převrátila se. Potopila se téměř okamžitě po vyplutí z přístavu.

Vytažena byla po staletích

O vytažení lodi nad hladinu se usilovalo několik desetiletí. Až 24. dubna 1961 byla loď vytažena, dalším stěžejním úkolem bylo plavidlo zachovat.

Rekonstrukce lodi byla několikaletou záležitostí, kdy se použil polyetylen glykol, voskový produkt rozpustný ve vodě, který pomalu postupuje dřevem a nahrazuje veškerou vodu.

Vasa se opravovala, jako když se skládají puzzle. Společně s lodí byly z moře vytaženy i tisíce dřevěných předmětů včetně sedmi stovek soch. Vše se jednotlivě ošetřilo a poté vrátilo zpátky na loď. Moderní analýzy dokonce objevily, že sochy byly původně natřeny křiklavými barvami, vyobrazují lvy, biblické postavy, římské vladaře, mořská stvoření, řecké božstvo a další mýtické postavy.

Válečná loď Vasa dostala druhou šanci, když po jejím vyzvednutí nad hladinu byla opravena a umístěna do přístavu, kde byla rekonstruována

FOTO: fotobanka Profimedia

Záď je také řezbářsky zdobená

FOTO: fotobanka Profimedia

Model lodi Vasa je také k vidění v muzeu

FOTO: fotobanka Profimedia

Válečná loď Vasa se díky rekonstrukci a šetrné a trpělivé práci stala jedinou dochovanou lodí pocházející ze 17. století na světě. V pětadevadesáti procentech je plavidlo původní, zbytek je nahrazen novým dřevem. Je zdobena původními dřevěnými sochami a díky její autentičnosti a reálnosti je Vasa světovým unikátem.

Loď je vystavena v muzeu postaveném pouze pro ni ve Stockholmu. Expozice se věnuje právě tématu lodi Vasa.