U zrodu Dne země stál americký senátor za stát Wisconsin Gaylord Nelson, který v roce 1970 pověřil studenta Harvardovy univerzity Davida Hayese, aby uspořádal sérii výukových programů a protestních setkání, které měly rozproudit debatu o nutnosti ochrany životního prostředí, čímž byly položeny základy pro vznik Dne země.

První environmentální setkání proběhlo ještě téhož roku v San Francisku a účastnilo se ho více než 20 miliónů lidí. Předpokládá se, že hned první Den země se setkal s takovýmto úspěchem, protože si ho řada levicově orientovaných účastníků spojila s protestní akci proti vietnamské válce. Úspěch prvního Dne země vedl k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a dále k přijetí zákonů o čistotě ovzduší, vody a ochrany ohrožených druhů. Počet lidí, kteří se každoročně připojují ke Dni země, stále roste.

Mezinárodní den Země především upozorňuje na ochranu životního prostředí. Ilustrační foto.

FOTO: fotobanka Profimedia

Od roku 1990 můžeme mluvit již o globálním rozměru akce, kdy byl Hayes požádán o zorganizování kampaně, která má být zaměřena na recyklaci. Mělo to pomoci, což se také vyplnilo, připravit lidi na Summit Země konaný v roce 1992 v Riu de Janeiru, jenž byl uspořádán Organizací spojených národů.

Den země má i vlastní vlajku

Vlajkou Dne země se stala takzvaná "Ekologická vlajka", představená světu již 7. listopadu 1969, kterou vytvořil umělec Ron Cobb. Jeho vlajka až příliš připomíná prapor Spojených států, protože má třináct zelených podélných pruhů a její levý horní roh zdobí čtverec též barvy, ve kterém se nachází žlutý symbol vytvořený z písmen E a O, která symbolizují anglická slova "Enviroment" a "Organism", tedy životní prostředí a organismus.

Ekologická vlajka Dne Země

FOTO: Wikipedia

Během více než čtyřicetileté historie se objevilo několik snah přesunout Den země na jiné datum, než je právě 22. duben, jenže toto datum má své odůvodnění. Jednak je Den země v kalendáři blízko jarní rovnodennosti, kdy slavíme příchod jara a hlavně vychází na narozeniny Vladimíra IIjiče Lenina, protože původním hnacím motorem celé akce byli levicově orientovaní studenti.

Dnes je tento den největším sekulárním svátkem, jehož smyslem je připomínat nám důležitost zvyšování energetické účinnosti, recyklace odpadků a hledání obnovitelných zdrojů energie. Roku 2000 byl Den Země tematicky zaměřen na globální oteplování a čistou energii. Akce s tímto námětem uspořádalo pět tisíc seskupení ze 184 zemí světa. Letos jsou některé akce zaměřeny na téma sopky a zemětřesení, související právě s nedávnými katastrofami v Asii. V České republice se v tento den koná 104 akcí, z nichž jen v Praze a Středočeském kraji jich je 19.