Počátek Benátek sahá až do doby stěhování národů, kdy obyvatelé severní Itálie hledali útočiště před barbary na bahnitých ostrovech. Z osad na laguně vznikly 25. června 421 Benátky. Město na rozdíl od jiných nebylo závislé na zemědělství, nemělo potřebné pozemkové a surovinové zázemí, Benátky se zaměřily na obchod s Orientem, který neustále vzkvétal.

Vrchol Benátek přišel až v 15. a 16. století, kdy se staly významnou metropolí umění, hlavně výtvarného, ale také architektury. Známými umělci byli v té době například Tizian, Carpaccio nebo Palladio. V Benátkách si našlo svou tradici i divadlo, jeden z nejznámějších italských dramatiků pochází právě z tohoto kouzelného města, byl jím Carlo Goldoni.

Slavný most Ponte di Rialto přes Canal Grande

Slavný most Ponte di Rialto přes Canal Grande

FOTO: fotobanka Profimedia

Slavnost Regatta Storica na Canalu Grande

Slavnost Regatta Storica na Canalu Grande

FOTO: fotobanka Profimedia

Nakupování na Ponte di Rialto

Nakupování u Ponte di Rialto

FOTO: fotobanka Profimedia

Dnes je severoitalské město závislé především na cestovním ruchu, největším turistickým tahákem jsou gondoly, které proplouvají celým městem, brázdí kanály, podplouvají mosty. Návštěvník si tak slavné město může prohlédnout i jinak než jen z chodníků a cest. Benátky jsou tvořeny více než 400 kamennými mosty, 15 tisíci domy stojícími na dubových kůlech zaražených ve vodě. Nejznámějším mostem je Ponte di Rialto.

Gondoly jsou součástí Benátek už od 11. století, v 16. století bylo vydáno nařízení, že všechny tyto atypické lodě musí být černé, aby se zabránilo projevům bohatství. Při zvláštních příležitostech, oslavách města či festivalech jsou navíc zdobeny květinami. Zajímavostí je, že patronem gondoliérů je český světec Jan Nepomucký. Jeho socha stojí u kostela sv. Jeremiáše, je jedinou sochou umístěnou na břehu Canalu Grande. Každoroční slavnost všech gondoliérů a veslařů Regatta Storica vede právě k soše Nepomuckého.

Hlavní náměstí Benátek Piazza San Marco

Hlavní náměstí Benátek Piazza San Marco

FOTO: fotobanka Profimedia

64. Mezinárodní filmový festival v Benátkách, který se konal na přelomu srpna a září roku 2007

64. Mezinárodní filmový festival v Benátkách, který se konal na přelomu srpna a září roku 2007.

FOTO: fotobanka Profimedia

Canal Grande při západu slunce

Canal Grande při západu slunce

FOTO: fotobanka Profimedia

Spíše než silnice jsou hlavní dopravní tepnou kanály, jeden takový je dlouhý čtyři kilometry a široký 70 metrů, Canal Grande protíná přímo střed města. Spojuje hlavní nádraží a přístav s historickým náměstím svatého Marka a centrem města. Mezi největší poklady města se řadí pamětihodnosti jako kostel sv. Marka, Dóžecí palác, renesanční stavby kostel San Giorgio Maggiorre nebo knihovna Sansovino, barokní kostel Santa Maria della Salute.

Koncem srpna se ve slavném italském městě koná Benátský filmový festival, který byl založen roku 1932 hrabětem Giuseppem Volpim di Misurataem. Promítání probíhá vždy v historickém Palazzo del Cinema. Benátský filmový festival patří mezi světově nejproslulejší, hlavní cenou je Zlatý lev sv. Marka, který je i v logu festivalu.

Tradiční karneval v Benátkách je skvělou turistickou podívanou

Tradiční karneval v Benátkách je skvělou turistickou podívanou.

FOTO: fotobanka Profimedia

Benátský karneval je také představení extravagantních masek
Benátský karneval je také představení extravagantních masek

Benátský karneval je také představení extravagantních masek.

FOTO: fotobanka Profimedia

Nejznámější slavností Benátek ale stále zůstává tradiční karneval, který se koná každoročně koncem února a ohlašuje tak začátek půstu. Karneval ale nemá nic společného náboženskými tradicemi, naopak. Stal se symbolem hýření a pití, je to čas, kdy se má zapomenout na rozdíly mezi pohlavími, sociálním postavením, všichni si mají být rovni, a proto je každý schován za maskou. Typický je plášť a bílá maska. Karneval trvá celých deset dní před tím, než započne půst. Celých deset dní Benátky víří večírky, oslavami, hlasitou hudbou, zpěvem a tancem.

Stáhněte si nový rychlý prohlížeč Mozilla Firefox 4 zdarma.