Almon Brown Strowger se narodil ve státě New York roku 1839. Už v mládí oplýval talentem na vymýšlení různých vynálezů, které by mu usnadnily práci. V kronice města Penfieldu, kde se Almon narodil, se píše, že když on a jeho bratři dostali od matky nějaký úkol, většinu času strávili nad vymýšlením přístroje, který by to za ně udělal.

Americký vynálezce jeden čas učil i na škole ve svém rodném městě, účastnil se i americké občanské války, když sloužil u 8. dobrovolné newyorské kavalérie. Po ukončení války se na čas stal zase venkovským učitelem, ale poté se usadil u povolání hrobníka v Kansasu. V dospělosti se u Almona opět objevil duch vynalézavosti, když byl nespokojený s místní telefonní ústřednou.

Nespolehlivý lidský faktor

Ve městě Kansas City, kde provozoval vlastní pohřební firmu, bylo takových firem několik, Strowger měl silnou konkurenci. Tvrdil, že přicházel o klienty právě kvůli místní telefonní ústředně, která mu nepřepojovala případné zákazníky. Vždy když někdo zavolal na ústřednu kvůli pohřební firmě, spojovatelka ho přepojila ke konkurenci.

Zklamaný Strowger se rozhodl vynalézt přístroj, který by v telefonní ústředně nahradil nutný lidský faktor. S pomocí svého synovce Waltera S. Strowgera vyprodukoval první fungující model už v roce 1888. Přitom první telefonní ústředny vznikly kolem roku 1878 právě ve Spojených státech amerických. Za tři roky, 10. března 1891, už se Almon objevil se svým vynálezem na patentním úřadu.

Tzv. Strowgerův přepínač měl pohybující se “stěrač,“ který se posouval mezi vrstvami, v každé té vrstvě bylo deset připojení číslovaných od 1 do 0, kdy 0 znamenala číslo 10. Myšlenka takového přístroje vznikla už roku 1879, ale Almon byl první, kdo ji dokázal efektivně využít v praxi. Ještě tentýž rok, kdy získal patent, si s dalšími dvěma společníky založil firmu Strowger Automatic Telephone Exchange, zkráceně ATE. Otevřeli tak první komerční ústřednu na světě.

Strowgerova představa o tom, že to, komu volat, by měla být volba volajícího a ne operátora, se brzy naplnila. Tímto mottem se také společnost řídila a získávala klientelu hlavně od svého největšího konkurenta. Strowger ale u svého výtvoru dlouho nezůstal. Už v roce 1896 své patenty prodal za 1 800 dolarů a o dva roky později i podíl u ATE za 10 tisíc dolarů. Jeho patenty byly v roce 1916 prodány do té doby za neuvěřitelných 2,5 miliónů dolarů.

Obsazovací tón vynalezli inženýři z ATE

Inženýři první komerční telefonní ústředny na Strowgerově vynálezu pracovali. Přepínač měl deset na deset možných výstupů, to dělalo sto čísel, na která se mohl volající dovolat. Jeden z významných pokroků, který učinili zaměstnanci ATE, byl vynález telefonních tónů - oznamovací, obsazovací, odkazovací a vyzváněcí.

Oznamovací tón sloužil pro příjemce telefonátu. Tento tón mu naznačil, že když bude pokračovat, přijme telefonní hovor. Ten však časem zanikl. Úspěchem bylo, že ho už příjemce nemusel poslouchat a rovnou hovor přijal zvednutím sluchátka. Obsazovací tón známe i dnes. Zvuk, který nám říká, že volaný je nedostupný, nebo je linka přetížená. Tón měl rychlost 400 pípnutí za sekundu.

Odkazovací tón měl funkci oznámení, že zadané číslo neexistuje, nebo že je hovor přesměrován na náhradní linku. Vyzváněcí tón se choval stejně jako vyzvánění telefonu u příjemce, volající poznal, že telefon na druhé straně je funkční.

Almon Strowger dal základ dnešnímu automatickému přepojování telefonátů. Zemřel v roce 1902 na Floridě, v nekrologu se psalo, že to byl člověk, který měl značné bohatství a vlastnil minimálně jeden blok města St. Petersburgu, kde dožil. V roce 1945 byla Strowgerovi na náhrobek umístěna bronzová plaketa připomínající jeho vynález. V roce 1965 byl uveden do síně slávy Americké nezávislé telefonní asociace.