Demokratická organizace UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization) se skládá z domorodých lidí, okupovaných národů a nezávislých států nebo teritorií. Základním úkolem organizace je ochrana lidských a hlavně kulturních práv členů, ochrana jejich životního prostředí a hledání nenásilných řešení konfliktů, se kterými se velmi často členové setkávají.

Zakládajícími členy jsou mimo jiné Arménie, Krymští Tataři, Estonsko, Kurdové, Tibet nebo Západní Papua. Hlavní sídlo je v Haagu v Nizozemsku, avšak pro západní polokouli je centrum ve Washingtonu a pro východní estonské Tartu. Za úspěch organizace je paradoxně považováno vystoupení členského státu. Znamená to totiž, že národ či území docílilo svého záměru a osamostatnily se nebo byly uznány svou vládnoucí zemí.

Klášter Khorvirap v pozadí s horou Ararat v Arménii, střední Asii.

Klášter Khorvirap v pozadí s horou Ararat v Arménii, střední Asii.

FOTO: fotobanka Profimedia

Obyvatelé vesnice Irian Jaya v Západní Papue jako jedni z mála nosí tradiční oblečení.

Obyvatelé vesnice Irian Jaya v Západní Papue jako jedni z mála nosí tradiční oblečení.

FOTO: fotobanka Profimedia

Mezi takové členy patří např. Estonsko, Arménie, Gruzie a Lotyšsko, které se osamostatnily po rozpadu Sovětského svazu a byly uznány OSN, nebo Albánci v Makedonii, kteří dosáhli dohody o rozšíření práva. Někteří bývalí členové ale i nadále podporují UNPO a snaží se pomoci, tak jak bylo vyhověno jim.

Nenásilné řešení problémů

Už v roce 1980 byla organizace vymyšlena třemi vůdci separatistického hnutí v Číně. Dlouholetý právník Dalajlámy Michael van Praag Walt van, tibetský aktivista Tsering Japma a zástupce Ujgurů v Číně Erkin Alptekin chtěli vytvořit organizaci, která by propagovala problémy různých států a národů nemající nezávislost a státní samostatnost. V prvních letech bylo k propagaci využíváno jméno Dalajlámy spojené s docílením nezávislosti Tibetu.

Tibetští buddhističtí mniši rozjímají na střeše Kláštera Katok Dorjeden.

Tibetští buddhističtí mniši rozjímají na střeše Kláštera Katok Dorjeden.

FOTO: fotobanka Profimedia

Krymští Tataři jsou etnickou skupinou na Ukrajinském poloostrově Krym. Jsou aktivní v oblasti cestovního ruchu, známí svou pohostinností a výbornou kuchyní.

Krymští Tataři jsou etnickou skupinou na Ukrajinském poloostrově Krym. Jsou aktivní v oblasti cestovního ruchu, známí svou pohostinností a výbornou kuchyní.

FOTO: fotobanka Profimedia

Masajové na cestě na Horu Boha, Oldonyo Lengai, v Tanzanii, aby se pomodlili.

Masajové na cestě na Horu Boha, Oldonyo Lengai, v Tanzanii, aby se pomodlili.

FOTO: fotobanka Profimedia

Svými cíli a způsoby řešení problémů je UPNO velmi blízká Organizaci spojených národů. Rozdíl je zásadní. Zatímco OSN se zabývá mírem na Zemi, nezastoupené národy se starají o své „titěrné“ problémy a jejich samotným zachováním. Organizace je především velmi účelná pro africké domorodce nebo americké indiány, kteří se bojí zániku a donucení vlády ke svému zrušení a přiřazení se k moderním obyvatelům země.

V prvé řadě jde tedy o zachování kulturních tradic, na které jiná společenství zapomínají. UNPO však není diplomaticky zastoupena, a proto má velmi omezené možnosti, jak konflikty řešit. Organizace vytvořila pakt obsahující pět zásad. Dodržování norem stanovené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, dodržování principů demokratického pluralismu, odmítnutí totality a náboženské nesnášenlivosti, nepodporovat násilí a terorismus, ochrana životního prostředí a nakonec všichni mají stejné právo na sebeurčení.

Starší domorodec učí mladší, jak lovit a sehnat obživu (střední Austrálie).

Starší domorodec učí mladší, jak lovit a sehnat obživu (střední Austrálie).

FOTO: fotobanka Profimedia

Čečensko v roce 2000, v době druhé rusko-čečenské války. Tato země také usiluje o osamostatnění, zatím bezúspěšně.

Čečensko v roce 2000, v době druhé rusko-čečenské války. Tato země také usiluje o osamostatnění, zatím bezúspěšně.

FOTO: fotobanka Profimedia

Všichni členové jsou povinni tento pakt podepsat a musí potvrdit, že podporují nenásilné řešení jejich problému a že hlavní hybnou silou k docílení jejich ideje jsou demokratické postupy. Hlavními orgány UNPO jsou předsednictví a sekretariát, Valné shromáždění a Generální tajemník. V květnu 2010 byl Ngawang Choephel z Tibetu zvolen prezidentem a Lana Agrba z Abcházie viceprezidentem. Předsednických států je devět, kde je v současnosti Tchaj-wan a Maďarská menšina v Rumunsku.

Iráčtí Kurdové se považují za vyvolený lid Adama a Evy. Tři ženy navštívily strom přání na hoře Arafat, kde se podle mýtů setkali Adam a Eva.

Iráčtí Kurdové se považují za vyvolený lid Adama a Evy. Tři ženy navštívily strom přání na hoře Arafat, kde se podle mýtů setkali Adam a Eva.

FOTO: fotobanka Profimedia

Pygmejové ze severního Konga musejí svážet potraviny do své rodné vesnice po řece.

Pygmejové ze severního Konga musejí svážet potraviny do své rodné vesnice po řece.

FOTO: fotobanka Profimedia

Organizace nezastoupených států a národů je velmi mírumilovným společenstvím. O členství může požádat každá menšina na světě nebo nerespektovaná oblast, za podmínky že nejsou zastoupeny v jiných světových organizacích a souhlasí s paktem. Problémy afrických kmenů se tak řeší nevýslovnou rychlostí a díky UNPO je dost pravděpodobné, že Masajové nebo Pygmejové z povrchu zemského nezmizí.