Hlavní obsah

Šest miliónů mladých Evropanů je nedovzdělaných, Češi patří k výjimkám

Více než šest miliónů mladých lidí v EU, tedy 14,4 procenta, ukončuje školní docházku již po dosažení nižšího stupně středního vzdělání nebo ještě dříve. Hůř se jim pak hledá zaměstnání, jsou častěji nezaměstnaní a častěji závislí na sociálních dávkách. Evropská komise chce jejich podíl snížit pod 10 procent. Česko patří k sedmi členským státům EU, v nichž tento podíl už pod desetiprocentní hranici klesl.

Šest miliónů mladých Evropanů je nedovzdělaných, Češi patří k výjimkám

Komise včera schválila akční plán, o němž budou jednat ministři školství členských zemí v Bruselu 2. - 4. května. Předčasné ukončování školní docházky totiž podle ní narušuje hospodářský a sociální rozvoj a představuje překážku inteligentního a udržitelného růstu podporujícího sociální začlenění, což je jeden z cílů Evropské unie.

Snížení o jedno procento by znamenalo kvalifikaci pro půl miliónu mladých lidí

„Evropa si nemůže dovolit opomíjet tolik mladých lidí, kteří by mohli být přínosem pro společnost a hospodářství. Abychom překonali krizi, potřebujeme tento potenciál všech mladých Evropanů využít,“ uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou jeho slova doplnila: „Snížení počtu osob bez ukončeného středního vzdělání o pouhé jedno procento by znamenalo, že by každoročně získalo kvalifikaci téměř půl miliónu mladých lidí navíc. Většina zemí EU sice v tomto směru zaznamenala pokrok, je však třeba udělat víc.“

Jaká je současná situace v Evropě

V současnosti mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly. Sedmi členským státům včetně České republiky se již podařilo snížit tento podíl pod referenční úroveň 10 %.  Úspěšní byli také ve Finsku, Litvě, Polsku, Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku.

Ve třech členských státech je ale těchto mladých lidí stále ještě více než 30 %: na Maltě, v Portugalsku a ve Španělsku.

Od roku 2000 se téměř všem zemím podařilo snížit míru předčasného ukončování školní docházky.

Jak chce Komise problém řešit

Předčasné ukončování školní docházky je komplexní problém a není možné ho vyřešit pouze v rámci politiky vzdělávání. Účinné strategie pro omezování tohoto jevu se musí týkat sociální politiky a politiky vzdělávání a mládeže. Je třeba, aby tyto strategie byly přizpůsobeny místním, regionálním a celostátním podmínkám. Měly by zahrnovat preventivní, intervenční a kompenzační opatření.

Prevence předčasného ukončování školní docházky musí začít co nejdříve, a to tak, že se dětem dostane podpory při učení a bude se předcházet okolnostem, které mohou být příčinou opuštění školy. Může se jednat například o ukládání opakování ročníku a nepřítomnost asistence pro děti s jiným mateřským jazykem.

Intervenční opatření musí rychle a účinně řešit nastalé problémy, jako je záškoláctví a slabé studijní výsledky.

Kompenzační opatření musí nabízet „druhou šanci“, pokud jde o příležitosti ke vzdělávání, kam patří zavedení doplňkových tříd ve školách a možnost pro dospělé mladé lidi navázat na nedokončené vzdělávání a odbornou přípravu. K řešení tohoto problému může přispět lepší spolupráce mezi zeměmi EU, výměna osvědčených postupů a cílenější využívání finančních prostředků EU.

Členské státy budou vyzvány, aby do konce roku 2012 přijaly komplexní strategie založené na tomto rámci a uskutečnily je prostřednictvím národních programů reforem.

Komise pak vynaloží finanční prostředky z programu celoživotního učení a rámcového programu pro výzkum na vytvoření inovačních způsobů řešení problému a dále prostředky z Evropského sociálního fondu na financování národních a regionálních opatření určených ke snížení předčasného ukončování školní docházky.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků