Hlavní obsah

Nejlepší absolventi Univerzity Karlovy převzali ceny od rektora Václava Hampla

Ceny rektora Univerzity Karlovy v Praze pro nejlepší absolventy za rok 2010 převzali včera na zasedání Vědecké rady bývalí studenti lékařských, společenskovědních, přírodovědných, teologických a učitelských oborů. Mimořádnou cenou za rok 2010 ocenil rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl sportovní výsledky mistryně světa ve sportovní disciplíně Dívčí rokenrolová formace.

Nejlepší absolventi Univerzity Karlovy převzali ceny od rektora Václava Hampla

Mimořádná cena rektora UK byla udělena Veronice Petříkové za reprezentaci České republiky i Přírodovědecké fakulty ve sportovní disciplíně Dívčí rokenrolová formace. Budoucí studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia ve studijním programu Chemie, obor Učitelství a biologie pro střední školy se v roce 2009 stala mistryní světa v této sportovní disciplíně.

Ceny za lékařské obory

Cenu profesora Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzaly z rukou rektora Kateřina Pokorná ze 3. lékařské fakulty a Diana Vajsarová z Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kateřina Pokorná pracuje jako dobrovolnice v organizaci Lékaři bez hranic, kde organizuje projekt Uprchlický tábor v srdci města a v rámci fakultní organizace studentů Trimed od roku 2004 odpovídala za organizaci Dnů otevřených dveří fakulty. V letech 2005-2007 vykonávala funkci prezidentky International federation of Medical Students Associations pro ČR.

Diana Vajsarová absolvovala bakalářské kombinované studium ošetřovatelství, obor všeobecná sestra. Jako téma své bakalářské práce si zvolila téma „Znalosti rodičů dětí předškolního věku o první pomoci při život ohrožujících stavech“. Na základě zjištění, že většina rodičů má nízkou úroveň znalostí, navrhla soubor preventivních opatření.

Ceny za společenskovědní obory

Cenu profesora Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů předal rektor UK absolventce Daně Smrčkové z Fakulty sociálních věd.

Její diplomová práce „Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje“ byla oceněna pochvalou děkana a přispěla k poznání úrovně mediální gramotnosti v českém prostředí.

Ceny za přírodní vědy

Cenu profesora Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědeckých oborů získali Lenka Řežábková a Pavel Repko z Přírodovědecké fakulty.

Absolventce biochemie Lence Řežábkové se podařilo v rámci diplomové práce kombinací metod molekulární biologie, proteinové biochemie, proteinové krystalografie a fluorescenční spektroskopie vysvětlit mechanismus regulace funkce RGS3 proteinu prostřednictvím vazby na protein 14-3-3. Unikátní výsledky diplomové práce byly publikovány v časopise Journal of Structural Biology.

Zájem bakaláře Pavla Repky se soustředí na klinickou a toxikologickou analýzu a především na analytickou chemii. V rámci bakalářské práce naměřil velké množství dat, které samostatně vyhodnotil a nadprůměrným způsobem zpracoval.

Ceny za teologii

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů získaly Kristýna Kupfová z Evangelické teologické fakulty a Helena Křenková z Katolické teologické fakulty.

Kristýna Kupfová předložila diplomovou práci, která byla ohodnocena jako nejlepší práce posledních let v systematické teologii. Nositelka Ceny Dobrovského patřila k nejlepším studentům svého oboru.

Helena Křenková absolvovala bakalářský studijní program teologie, studijní obor teologické nauky. Obhájila bakalářskou práci „Vliv spirituality Terezie od Ježíše v duchovním životě Marie Dominiky Mazzarellové.“

Cena za pro absolventku učitelského studia

Cenu profesora Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získala Aneta Mirová. Studuje v magisterském studiu v programu matematika - učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy. Kromě studia se aktivně podílí na organizaci korespondenčního semináře Pikomat při MFF UK a na organizaci matematické soutěže „MaSo“ pro matematicky nadané studenty středních škol.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků