Hlavní obsah

Kroky ministerstva školství hrozí destabilizací

Akademický senát Univerzity Karlovy vyjádřil ve svém usnesení obavy z důsledků nového konceptu organizačního uspořádání plánovaného MŠMT.

Kroky ministerstva školství hrozí destabilizací

V dokumentu podepsaném tajemníkem Danielem Ferancem, vyjadřuje Akademický senát Univerzity Karlovy obavy z důsledků změn plánovaných ministerstvem školství.

Konstatuje, že Univerzita Karlova (UK) je připravena spolupracovat s MŠMT na reformě vysokého školství, pokud bude jejím cílem podpora kvalitního vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.

Tohoto cíle je možno nejlépe dosáhnout promyšlenými kroky napravujícími slabá místa současného systému.

MŠMT však podle názoru senátu zatím předkládá koncept radikálních a v našich podmínkách zcela neověřených změn organizačního uspořádání a prostředí fungování vysokých škol.

Podle názoru AS UK by realizace tohoto návrhu destabilizovala vysoké školství v České republice a namísto zlepšování kvality by nastalo období chaotických změn s nejistým výsledkem.

Toto nebezpečí je umocněno nerealistickým harmonogramem připomínkování a nedostatečným zohledňováním principálních připomínek zástupců UK a dalších vysokých škol ze strany MŠMT.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků