Hlavní obsah

Konzervatoř Jana Deyla pro zrakově postižené udržuje stoletou tradici

Jedním ze vzdělávacích zařízení věnujících se v ČR péči o zrakově postiženou mládež je pražská Konzervatoř Jana Deyla. Vzdělávací instituce doplněná o střední školu pro zrakově postižené navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu pro slepé, založeného před 100 lety v roce 1910 významným českým očním lékařem Janem Deylem

Konzervatoř Jana Deyla pro zrakově postižené udržuje stoletou tradici

Zahájení organizované péče o nevidomé v českých zemích se váže k počátku 19. století. První ústav pro slepé na území dnešního Česka byl založen v roce 1807 v Praze na Hradčanech s názvem Soukromý ústav pro slepé děti a na oči choré. V roce 1832 založil v Praze na Malé Straně profesor pražské univerzity Alois Klar Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců v Čechách (později známý jako Klarův ústav). Jako třetí v pořadí v českých zemích byl roku 1835 založen ústav pro výchovu a vzdělávání slepců v Brně. Tyto instituce však vznikly převážně jako německé a byly v rozhodující míře jen zaopatřovacími zařízeními.

Jiný přístup k péči o nevidomé zvolil profesor očního lékařství z pražské Karlovy univerzity Jan Deyl, jenž stál v roce 1910 u zrodu prvního ryze českého ústavu pro nevidomé v Praze - Deylovy výchovny pro slepé, později přejmenované na Deylův ústav. Jeho pokračovatelem je současná Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, jež sídlí v téže starobylé budově na Maltézském náměstí na pražské Malé Straně.

Zakladatel moderní české oftalmologické školy

Profesor Deyl, zakladatel moderní české oftalmologické školy, prosazoval zásadu, že ústav se nesmí omezovat na pouhou pasivní péči o nevidomé, ale jeho účelem je vychovávat je k jejich pozdějšímu osamostatnění a zrovnoprávnění nevidomých se zdravými.

V působení ústavu založeného Deylem byla od 20. let minulého století stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Oficiálně byla hudební škola při Deylově ústavu zřízena k 1. září 1931. Po druhé světové válce byl Deylův ústav zestátněn, škola několikrát změnila název. Od roku 1960 například zařízení existovalo jako Střední hudební škola internátní a Odborná ladičská škola internátní. Od roku 2006 škola pracuje pod názvem Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené.

Konzervatoř má celostátní působnost

V současnosti konzervatoř, jež má celostátní působnost, poskytuje talentovaným mladým lidem se zrakovým postižením komplexní hudební výuku zahrnující teoretické předměty i studium hry na hudební nástroj. Žákům nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru. V oboru hudba se vyučuje hře na klavír, varhany, ale i na smyčcové a dechové nástroje. Významnou oblastí, v níž se mohou později absolventi uplatnit, je právě práce učitelů hudby. Díky ucelenosti výuky, která je ojedinělá v Česku ale i v Evropě, se škola těší také zájmu studentů i odborníků ze zahraničí.

Iniciátor vzniku školy, profesor očního lékařství Lékařské fakulty pražské Karlovy univerzity Jan Deyl (1855-1924), patřil k zakladatelům moderní české oftalmologie. Zabýval se především srovnávací anatomií oka a vztahem očních chorob k chorobám ostatního těla. Byl i výborným pedagogem, který vychoval mnoho oftalmologů.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků