Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo

Každá sedmá škola se setkala se zájmem rodičů o podporu nadaných dětí

Zhruba každá sedmá základní škola zaznamenala zájem rodičů o podporu mimořádně nadaných dětí. Zjistil to průzkum pro nadační fond Qiido, který podporuje vzdělávání takových žáků. Téměř čtvrtina škol sdělila, že žádného mimořádně nadaného žáka nemá. Zadavatelé průzkumu poukázali na to, že identifikovat mimořádné nadání nemusí být vždy jednoduché. Do průzkumu se zapojilo 785 z bezmála čtyř tisíc oslovených ředitelů ZŠ.

Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo
Každá sedmá škola se setkala se zájmem rodičů o podporu nadaných dětí

Nadační fond Qiido odhaduje, že v České republice je více než 52 tisíc dětí ve věku od pěti do 18 let s celkovým průměrným IQ vyšším než 130.

Dítě s mimořádným intelektem nemusí prospívat

„Většina lidí si mimořádně intelektově nadané dítě spojuje s představou dítěte, které zapáleně pracuje doma i ve škole, má vynikající výsledky, vítězí v soutěžích a je všeobecně vnímáno jako nejlepší ve třídě,” uvedl fond.

Školy jen minimálně využívají oddělenou skupinovou výuku vybraných předmětů nebo asistenty pedagoga ve třídě s vyšším počtem mimořádně nadaných dětí.

Tato představa ale podle něj nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Kvůli nerovnoměrnému vývoji a jiným problémům nemusí děti navzdory nadání ve škole prospívat a jejich výjimečnost nemusí být odhalena.

Prakticky všichni ředitelé považují zvláštní podporu nadaných dětí za potřebnou. Přibližně každá pátá škola uvedla, že má na prvním stupni jednoho až pět oficiálně diagnostikovaných žáků s mimořádným nadáním. Na druhém stupni takový počet uvádí každá čtrnáctá ZŠ. Je to dáno i odchodem nadaných dětí na víceletá gymnázia.

Prohlubující učivo

Nejčastější podporou pro nadané děti je poskytování prohlubujícího učiva přesahujícího běžné nároky daného ročníku. Ředitelé také vedou učitele k identifikaci nadaných dětí a nabízejí těmto dětem vzdělávací kroužky jako volnočasovou aktivitu.

Naopak školy jen minimálně využívají oddělenou skupinovou výuku vybraných předmětů v rámci stejného ročníku nebo napříč ročníky, rovněž asistenty pedagoga ve třídě s vyšším počtem mimořádně nadaných dětí.

Nedostatek materiálů a personálu

Školám nejčastěji chybějí obohacující vzdělávací materiály a konkrétní ukázky a nápady pro výuku. Přibližně polovina ředitelů poukázala na nedostatek personálu na podporu nadaných dětí. Nejčastěji vidí řešení v dalším učiteli, v menší míře v odborném garantovi a asistentovi pedagoga.

Financování podpory při vzdělávání dětí, u nichž bylo odhaleno mimořádné nadání, by se mohlo zlepšit v souvislosti s nedávnou novelou školského zákona. V té mají nárok na státem hrazenou podporu nejen děti s handicapem a jiným znevýhodněním, ale také nadaní žáci.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků