Hlavní obsah

Češi musí hledat nové a efektivnější formy jazykové výuky

I přesto, že Češi ročně investují více jak 3 miliardy korun do jazykového vzdělávání, stagnují ve studiu cizích jazyků. Dle údajů ČSÚ 50% všech Čechů studující cizí jazyky stagnuje, 24% lidí se dokonce výrazně zhoršuje a pouze 26% všech studentů se zlepšuje.

Češi musí hledat nové a efektivnější formy jazykové výuky

Mezi Čechy panuje široká shoda v tom, že je důležité, aby se lidé učili cizí jazyky. 73 % občanů uvádí jako hlavní důvod, proč by populace měla kromě své mateřštiny získat znalosti ještě jiných jazyků, lepší pracovní příležitosti. 38 % respondentů uvádí jako motiv, proč by se měli lidé učit jazyky, celosvětovou rozšířenost daného jazyka. Prakticky nikdo (0,4 %) se nedomnívá, že není důležité učit se jazyky.

Stupeň jazykových znalostí souvisí s věkem a se vzděláním. S rostoucím věkem jazyková vybavenost v populaci klesá, naopak s vyšším vzděláním se zvyšuje. Co se jednotlivých cizích jazyků týče, s přibývajícími léty se zvyšuje znalost ruštiny a také francouzštiny, naopak klesá znalost angličtiny. V případě němčiny, španělštiny a ostatních jazyků věk nehraje roli.

Podíl podniků poskytujících svým zaměstnancům další odborné vzdělávání stoupá s počtem zaměstnanců. Ve skupině nad 500 zaměstnanců to byly všechny podniky.  Ve skupině 10 – 19 zaměstnanců jen 60,4 % podniků. Jazykové kurzy se stávají stále častější formou dalšího vzdělávání. Asi tři čtvrtiny účastníků jazykových kurzů byly podle očekávání osoby ve věku 25 – 54 let. Asi 65 % účastníků kurzů představovali muži a 35 % ženy. Vzděláváním zaměstnanci českých firem strávili průměrně 23,3 hodin za rok. Česká republika v rozsahu dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců v mezinárodním srovnání poněkud zaostává. V Evropské Unii celkem utratíme za jazykové vzdělávání 50 miliard Euro. V porovnání s ostatními EU státy patříme k evropským zemím s nejnižší útratou.

I přes snahu českého národa se zdokonalovat ve výuce jazyků, se Čechům ve studiu nedaří. Tento fakt potvrdila také rozsáhlá studie organizovaná Asociací novinářů pro cestovní ruch a portálem turistika.cz. Podle průzkumu se učení a zlepšování úrovně cizího jazyka věnují Češi nejvíce ve věku mezi 25 a 35 lety. Kupodivu do 25 let se podle průzkumu věnuje studiu cizích jazyků méně než čtvrtina populace. Přestože se ke studiu cizím jazykům stále vracíme, více než polovina z nás zůstává neúspěšná: buď se nezlepšujeme anebo se dokonce zhoršujeme. Často totiž nemáme na učení dost času nebo nám způsob výuky prostě nevyhovuje.

Ukázalo se například, že Češi, kteří se při studiu jazyků spoléhají hlavně sami na sebe, současně chtějí, aby se jim jazykové kurzy maximálně přizpůsobovaly. A nejčastějším jmenovatelem je přesto především nedostatek volného času a z toho vyplývající přání, aby jazykový kurz vycházel vstříc jejich potřebám. „Jazykové kurzy časově šité na míru s využitím moderních technologií jako je mobilní telefon či počítač by přivítaly více než tři čtvrtiny dotázaných,“ upřesnil Jiří Pilnáček.

I přes rozsáhlou nabídku jazykových kurzů a výukových software se Čechům nedaří rozvíjet své jazykové kompetence. Potřebují hledat nové formy výuky, které se jim časově více přizpůsobí. Portál seznam.cz, nejnavštěvovanější web v České republice, přináší Čechům možnost vyzkoušet si novou formu výuky. Jedná se o způsob výuky využívající moderní technologie ve formě SMS, emailů a MP3 poslechů.

Dnes, 13. května, ve službě tip.seznam.cz přináší novou výukovou metodu, která byla vyvinuta Evropským vzdělávacím centrem a která je doporučována rádiem Evropa 2. Portál seznam.cz opět potvrzuje svojí roli české jedničky na poli českého internetu a jako první se nebojí přinést českému národu řešení ke studiu jazyků, které opravdu potřebuje. Jaký je dnešní tip.seznam.cz? Moderní výuka jazyků za pouhých 69 korun pro každého Čecha, který nechce mluvit pouze česky!

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků