Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Masarykova univerzita

Brněnský institut shání dobrovolníky na zkoumání mozku

Přenáší se stres z prožitého pronásledování za holokaustu i na potomky? Právě to zkoumají odborníci z centra Ceitec Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Najít další vhodné lidi, aby se zpřesnily výsledky, není snadné, Ceitec MU proto založil databázi dobrovolníků. Přihlásit se do ní může kdokoli, případně bude požádán o účast na konkrétní studii. Aby měli vědci srovnání, hledají vedle pronásledovaných a jejich potomků i ty, kteří podobné situaci vystaveni nebyli.

Ilustrační foto Foto: Masarykova univerzita
Brněnský institut shání dobrovolníky na zkoumání mozku

Databázi vytváří na Ceiteku Laboratoř funkčního a multimodálního zobrazování (MAFIL), v níž vědci za pomoci magnetické rezonance a dalších přístrojů hledají velmi časné projevy neurodegenerativních onemocnění jako Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby.

Ceitec Masarykova univerzita je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na MU jako součást vědeckého centra Ceitec. Tvoří klíčovou část výzkumné infrastruktury, která byla vybudována v roce 2014 v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Propojujícím prvkem mezi vědními obory jsou zejména sdílené laboratoře, které vytvářejí podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek v oblastech strukturní biologie, genomiky a proteomiky, molekulární medicíny, neurověd, nanotechnologií a mikrotechnologií.

„Kromě pacientů se zkoumanou nemocí jsou vždy potřeba i zdraví lidé jako takzvaný kontrolní vzorek, který umožňuje hledat rozdíly ve struktuře mozku. Právě tito lidé se ale výzkumníkům těžko hledají. Vytvořením databáze dobrovolníků, které budou moci oslovovat s prosbou o účast na konkrétní studii, bychom jim mohli výrazně pomoci,“ vysvětlil celý záměr Lubomír Vojtíšek z laboratoře MAFIL.

Lidé s různými charakteristikami

Zápis prvních zájemců do databáze už začal, vědci by rádi získali okolo dvou tisíc aktivních kontaktů. Na webových stránkách institutu mohou všichni zájemci o zařazení vyplnit formulář, kde uvedou informace o svém pohlaví a věku a přidají kontakt.

Odborníci také potřebují vědět, zda má dotyčný nějakou diagnózu, není však nutné ji blíže upřesnit. „Nemáme žádné věkové ani jiné omezení, potřebujeme pestrou nabídku zájemců, protože provádíme desítky studií ročně a na každou jsou potřeba lidé s různými charakteristikami,“ dodal Vojtíšek.

Institut Ceitec MU

Foto: Masarykova univerzita

Každý, kdo se do databáze zapíše, bude mít také možnost zvolit si maximální možnou frekvenci, s jakou jej může laboratoř oslovovat. Kdo se nějaké studie zúčastní, může na vyžádání dostat snímek svého mozku, v některých případech i drobnou finanční odměnu.

Výzkum má přispět k rozvoji neurověd a hledání nových možností diagnostiky či léčby různých nemocí. Nyní je zapotřebí výsledky dále rozšiřovat a upřesňovat, sama studie již byla zahájena v roce 2016. [celá zpráva]

CEITEC

Ceitec (Central European Institute of Technology, Středoevropský technologický institut) je evropské výzkumné vědecké centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a nanotechnologií.

Založen byl založen skupinou brněnských univerzit (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita) a výzkumných institucí (Ústav fyziky materiálů Akademie věd a Výzkumný ústav veterinárního lékařství).

V rámci Ceitecu došlo k výstavbě řady laboratoří, vznik prvních se datuje do roku 2011.

Laboratoř MAFIL funguje tři roky, za tu dobu jí prošlo pět tisíc pacientů i dobrovolníků, kteří se účastnili stovek vědeckých studií.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků