Ošetřovatelé nosorožce vypustili do karanténních ohrad, odkud se později přemístí do širšího okruhu přísně střežené rezervace.

FOTO: Ben Gasore

FOTO: Ben Gasore

„Posledním krokem bude jejich vypuštění do volné přírody v severní části parku, které by mohlo nastat přibližně za rok,“ doplnila mluvčí dvorského Safari parku Andrea Jiroušová.

Přesun největšího počtu nosorožců z Evropy

Transport historicky největšího počtu nosorožců z Evropy do Afriky začal v neděli časně ráno v královédvorském Safari parku.

Nosorožci ze Dvora Králové poletí do Afriky

Zvířata, z nichž dvě pocházejí z evropských zoo, si na sebe měsíce ve Dvoře Králové zvykala a pravidelně se učila nastupovat do beden, z nichž každá spolu s nosorožčím pasažérem vážila okolo 2,5 tuny.

S nosorožci se loučil i ošetřovatel ze Dvora Králové.

S nosorožci se loučil i ošetřovatel ze Dvora Králové.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Příjezd nosorožců do Rwandy

Příjezd nosorožců do Rwandy

FOTO: Ben Gasore

„Nosorožci na transport trénovali několik týdnů. Africký veterinář Pete Morkel jim během cesty aplikoval tišící prostředky, aby předešel stresu,“ popisuje úspěšnou cestu vedoucí mezinárodních projektů Safari parku Jan Stejskal.

Ve Rwandě nejprve vyhubeni

Národní park Akagera představuje ideální místo pro život nosorožců černých. Nosorožci vyhubení před čtvrt stoletím během občanské války se vrátili do Rwandy v roce 2017, kdy park Akagera obohatilo prvních 18 kusů dovezených z Jihoafrické republiky.

„Zvířata z Evropy posílí současnou skupinu nosorožců, čímž přispějí ke znovuobnovení populace nosorožců černých ve Rwandě,“ podotkl ředitel parku Akagera Jes Gruner s tím, že zvýšení genetické pestrosti stáda skutečně málem vyhubenému živočišnému druhu pomůže.

Safari park připravuje ve Rwandě půdu pro nosorožce

„Úspěchy chovu nosorožců v lidské péči nám umožňují obohacovat stávající populace nosorožců v Africe,“ řekl šéf Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií Thomas Kauffels.

FOTO: Ben Gasore

Zoologové vybrali pro rwandskou misi černé nosorožce východního poddruhu, jichž na světě přežívá posledních několik set kusů.

„Jde o zvířata postradatelná pro Evropu a geneticky nejlepší pro Rwandu,“ upřesnil Stejskal.

„Jejich zdraví je pro nás naprosto zásadní cíl. Podnikli jsme všechno pro to, aby Akagera byla bezpečným domovem pro divoká zvířata,“ ujistila ředitelka Vládní rady pro rozvoj Rwandy Clare Akamanziová.