„Prohlašujeme veřejně, že krédem našich činů je výhradně humánní myšlenka socialismu v Československé socialistické republice. Legální i nelegální nátlak vyvíjený na Československou socialistickou republiku považujeme pouze za dočasný,“ stálo v prohlášení Akčního výboru pražských vysokoškoláků a Svazu vysokoškolského studentstva (SVS) o rozhodnutí vstoupit do okupační stávky na podporu deseti požadavků SVS v listopadu 1968.

„Nesmíříme se nikdy s tolerováním velmocenské politiky vedoucí k rozdělení národů. Lidstvo musí spojovat myšlenka vzájemného respektování, nikoliv psychóza strachu. Budeme-li přesvědčeni, že činy naší vlády a vedení Komunistické strany Československa nesměřují výrazně k uvedeným cílům, vystoupíme znova,“ uváděli dále studenti.

ČTĚTE TAKÉ:
Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo půlstoletí. Sověti nás chtěli „zachránit“

Řada tehdejších vůdců studentského hnutí později aktivně vystupovala proti tehdejšímu komunistickému režimu, někteří působili ve veřejném životě po roce 1989, zmiňuje ÚSTR ve své zprávě. Okupační stávky se účastnil kupříkladu též Jan Palach. Jemu by letos bylo 70 let. [celá zpráva]

Debata pamětníků

Jak Novinky informovala Darja Čablová z Oddělení dalších agend ÚSTR, aktuální vzpomínková akce se koná ve středu 21. listopadu od 17 hodin v prostorách FF UK na pražském náměstí Jana Palacha, konkrétně v místnosti číslo 131.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, kde se koná vzpomínková akce u příležitosti 50 let od okupační stávky studentů.

FOTO: archív FF UK

Program nabídne mimo jiné přednášku historika Jaroslava Pažouta na téma Československé studentské hnutí v 60. letech 20. století či dokument Milana Maryšky Deset bodů zachycující stávku i diskuzi pamětníků.