„V letech 2003 až 2008 byli síhové na Lipně hojní a tvořili téměř 15 procent celkové biomasy ryb volné vody. V roce 2012 to byla už jen dvě procenta,“ uvedl ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR Jan Kubečka.

Při komplexním průzkumu rybí obsádky lipenské přehrady v roce 2016 se prokázalo, že se síhové nedokážou rozmnožovat a že jejich populace vymírají, což se při letošním monitoringu potvrdilo s jistotou.

Fotografie z letošního průzkumu

Fotografie z letošního průzkumu

FOTO: Jan Kubečka, Biologické centrum AV ČR

Nasazení síhů do důlních jezer

„Přímé příčiny, proč populace síha vymřely, neznáme. S největší pravděpodobností je zádrhel ve stadiu jiker,“ vysvětlil Kubečka s tím, že stejná situace nastala také v dalších sledovaných českých nádržích (Římov, Žlutice) i v některých evropských jezerech.

ČTĚTE TAKÉ:
Úhoře v evropských řekách ohrožuje kokain, týká se to i Vltavy

S českým síhem ale ještě není úplný konec. Daří se mu v nových důlních jezerech Medard a Most, kde českobudějovičtí vědci uskutečňují unikátní experiment s nasazením ryby do zatopených povrchových dolů.

Roste počet candátů a sumců

Převažujícími druhy ryb v lipenské přehradě jsou ryby kaprovité – kapr, cejn, plotice, ouklej a cejnek. Mezi nejpočetnější dravce patří okoun, candát, bolen a sumec.

„Se zvýšením jarních teplot se zlepšily podmínky pro rozvoj sumce, vrcholového predátora evropských vod. Dříve byla jeho populace kompletně závislá na umělém nasazování, nyní se ale rozmnožuje přirozeně. Počty sumců narůstají, což bude mít vliv na kaprovité ryby i další dravce. Ve vysoce položené nádrži Lipno je však tento proces teprve v počátku,“ poznamenal Kubečka.

Sumec

Sumec

FOTO: Jan Kubečka, Biologické centrum AV ČR

Jak vyplývá z analýz loňského průzkumu, zotavila se tedy i populace candáta, jíž před deseti lety hrozil kolaps. V letech 2016 a 2017 ovšem už měl plůdek candáta mimořádně silné ročníky. „Ačkoli většina úlovků nebude větší než 60 centimetrů, zřejmě zatím nehrozí nebezpečí, že by byla populace candáta při současné míře odlovu podlomena,“ řekl hydrobiolog.

Candát

Candát

FOTO: Jan Kubečka, Biologické centrum AV ČR

Při aktuálním výzkumu tým odborníků prozkoumá celou plochu nádrže od přítoku až k hrázi za pomoci moderní techniky, a to včetně nejrůznějších lovných sítí, echolotů či sonarů. Vědci budou podle certifikovaných evropských norem analyzovat celkové složení rybí obsádky včetně potravní základny nedravých ryb a plůdkových společenstev.

Po analýzách stavu rybí obsádky experti navrhnou doporučení pro obhospodařování lipenské nádrže. Loni kupříkladu rybářům navrhli nevysazovat více kaprů, než se uloví na udici, nevysazovat boleny, sumce a candáty, ale naopak zintenzivnit vysazování štik.

Odebírání vzorků

Odebírání vzorků

FOTO: Jan Kubečka, Biologické centrum AV ČR

Lipenská přehrada

Lipenská přehrada

FOTO: Jan Kubečka, Biologické centrum AV ČR

„Výsledky analýz využijí hydrobiologové i v rámci mezinárodního projektu ClimeFish, který přináší dlouhodobé předpovědi pro mořskou i sladkovodní produkci ryb v závislosti na změnách klimatu a dalších vlivech lidské činnosti. Rovněž navrhne, jak se připravit na změnu klimatu s co nejmenšími ekonomickými ztrátami a společenskými následky,“ doplnila na závěr Daniela Procházková ze zmíněného Biologického centra.