Iniciativa s výzvou „Miluji jídlo, neplýtvám“ postupně osloví všechny základní a střední školy a jejich zřizovatele.

„Rádi bychom, aby se do výzvy zapojilo co nejvíce škol. Zjistili jsme, že množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách je opravdu velké a zaslouží si naši pozornost. Plýtváme nejen přírodními zdroji a penězi rodičů, ale tolerujeme tím i to, že vyhazovat kvalitní potraviny je v pořádku,“ uvedl Tomáš Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Akční plán neplýtvání

Školy by se měly do výzvy zapojit do konce února. Následně by kantoři měli provést mezi žáky a studenty osvětu o problematice dopadů plýtvání potravinami a představit jim možnosti jeho předcházení. Poté se školy pustí do auditu: změří, jaké množství potravin se v jejich školní jídelně vyhazuje.

Škola, která se do výzvy zapojí, má vypracovat akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny. Pravidelně bude sledovat a zveřejňovat ukazatele.

Snižováním množství vyhazovaného jídla v jídelnách snižuje škola svoji uhlíkovou stopu, množství odpadu na skládkách či ve spalovnách, pomáhá zachovat přírodní zdroje používané k produkci potravin, navíc podle iniciativy vychovává děti k úctě k jídlu v době, kdy stovky miliónů lidí na světě každý den hladoví.

V České republice se ročně znehodnotí přes 800 tisíc tun potravin, což představuje 80 kilogramů na osobu. Průměrný Čech za život vyhodí více než 5300 kg jídla. Každoročně se na světě vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, tedy 1,3 miliardy tun potravin – takové množství by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí. Spolu s jídlem se samozřejmě vyhazují i peníze.

Děti si pěstují plodiny

Skutečně zdravá škola je program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Skutečně zdravé školy rovněž umožňují žákům pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na školních zahradách. Právě k obnově školních zahrad vyzvala iniciativa loni. [celá zpráva]

Dále se děti učí základům vaření a navštěvují místní farmy. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu. Momentálně je zapojeno 307 škol z celé ČR.

Rozvoj programu podporuje grant od Státního fondu životního prostředí.