Informační technologie patří k současnému životu. Cílem jejich zapojení ve výuce je využít jejich vzdělávací potenciál, představit je jako nástroj při řešení různých problémů či jako prostředek celoživotního vzdělávání. Proto se někteří učitelé spojili, aby mohli své zkušenosti sdílet s kolegy.

Akce je určena učitelům, studentům a všem, které zajímá smysluplné využívání informačních technologií ve výuce. Registrace probíhá na webových stránkách konference.

Vzájemná inspirace

„Na akci vystoupí skutečně moderní učitelé, kteří jednak umějí smysluplně využívat moderní technologie a zároveň chtějí předávat své zkušenosti ostatním. Jako jejich partneři se letos aktivně zúčastní i děti, které na pokročilé úrovni pracují s technologiemi. Žáci tak budou inspirovat učitele,” uvedla Lucie Rohlíková z rektorátu ZČU.

Areál Fakulty strojní ZČU, místo konání akce

Areál Fakulty strojní ZČU, místo konání akce

FOTO: ZČU

Na konferenci a během seminářů se učitelé seznámí s využíváním digitálního obsahu, tedy virtuální a rozšířené reality ve výuce, rovněž s náměty pro výuku cizích jazyků, nebo s aplikacemi a aktivitami, které se osvědčily při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Všem účastníkům nabídneme také možnost prohlédnout si naši virtuální laboratoř,“ poznamenal Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU, která společně s Ústavem jazykové přípravy poskytla pro konferenci prostory.

Z minulého ročníku konference Učitel In

Z minulého ročníku konference Učitel In

FOTO: ZČU

„Konference je výjimečná silným obsazením lektorů i přednášejících, kteří nabízejí velmi silná témata. Jsou vizionářští svým přístupem – pomáhají ostatním učitelům a rozvíjejí kulturu sdílení. Bez přímého předávání zkušeností z učitelského terénu totiž žádné zlepšení ve vzdělávací oblasti nepřijde,“ okomentovala to Tamara Kováčová z organizace EDUin, kde koordinuje projekt Otevřené vzdělávání.