Metodu je možné použít především při identifikaci pachatelů trestných činů formou spárování pachů zanechaných na místě činu a pachu pachatelů. Podle slovenské policie jde o první nasazení elektroencefalografie při pachové identifikaci stop na světě.

„V rámci nové metody VAMA nasazujeme služebním psům na hlavu speciální čepici s elektrodami, které jsou propojeny se zařízením na jejich těle. Pomocí wi-fi signálu se mozkové elektrické impulsy psa přenášejí do počítače, kde můžeme vidět, jak pes reaguje na jednotlivé pachy při jejich porovnávání,“ řekl vedoucí oddělení metody pachové identifikace Ján Varga.

Počítač vyhodnocuje mozkové elektrické impulsy u psa.

Počítač vyhodnocuje mozkové elektrické impulsy u psa.

FOTO: Policie SR

Projekt byl vyvinut na oddělení metody pachové identifikace odboru kynologie a hipologie prezidia policejního sboru Slovenské republiky ve spolupráci se specialistou na neurologii a chování zvířat z Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích Aladárem Maďarim. Byl pojmenován VAMA po autorech metody.

Počítačem shromážděné a vyhodnocené výsledky jednoznačně prokážou hodnověrnost označení pachové stopy služebním psem. První výsledky ukazují na vysokou objektivitu při vyhodnocování kriminalistických pachových stop.