Michal získal 35 bodů ze 40 možných, druhý v pořadí o bod méně. Talentovaný student ale začal zadání vypracovávat o dvě hodiny dříve a na jiném místě než ostatní soutěžící.

„Obrátili se na mě rodiče, že jejich syn se má ve stejný čas účastnit krajského kola další soutěže, a požádali o řešení. Tlumočil jsem žádost předsedovi krajské komise FO. Dohodli jsme postup, místo i zabezpečení regulérnosti průběhu vypracování úkolů,“ řekl Právu Jan Kříž, prorektor Univerzity Hradec Králové a současně předseda Ústřední komise FO.

Nejde o život, ale jde o princip.rodiče studenta

A tak Michal začal pod jeho dohledem řešit úkoly z fyziky v prostorách univerzity. Po vyhodnocení se ukázalo, že je vyřešil nejlépe, a zvítězil. Martina Svatoňová, úřednice odboru školství Krajského úřadu hradeckého kraje, jež soutěž v regionu organizačně zajišťuje, ale požádala o vydání nové výsledkové listiny bez Michala Gruse.

„Vyhlašovatelem olympiády je ministerstvo školství. Proto se na něj obrátila a dostala doporučení, že žák soutěžit neměl,“ řekl Právu Kříž. „Ale i já se byl osobně na ministerstvu informovat a dostal jsem odpověď, že není v kompetenci ministerstva posuzovat jednotlivé případy. A v žádném případě nemohou zasahovat do výsledkových listin,“ dodal Kříž.

Absurdní drama a boj o poslední slovo pokračovaly. Když předseda krajské komise Václav Šáda odmítl na žádost úřednice Svatoňové výsledky měnit, svolala na 12. června mimořádné jednání krajské komise a na něm byl předseda přehlasován v poměru 3:1. A na internetu se objevila výsledková listina s obměněným pořadím.

Umístěn pod čarou, ale oceněn

Co vedlo Martinu Svatoňovou k zásahu do již proběhlého a vyhodnoceného krajského kola, není příliš zřejmé. Z odpovědi mluvčí Královéhradeckého kraje Martiny Götzové vyplývá, že se tak mělo stát na základě zveřejněné výsledkové listiny a pochybnosti organizátora soutěží – člena komise.

„Z důvodu toho, že žák, který se umístil na prvním místě, vykonával soutěž v jiném místě a čase, než bylo stanoveno organizátorem, svolala krajskou komisi,“ stojí v oficiálním vyjádření mluvčí Götzové, která dodala, že komise hlasováním dospěla k závěru, že žák bude umístěn pod čarou.

A protože se zúčastnil soutěže v dobré víře, byť jindy a jinde, obdrží stejné ocenění jako vítěz. O povolení změny místa a času podle ní krajská komise předtím nerozhodovala.

Vyhrál podle regulí, stěžují si rodiče

Rodiče Michala Gruse se proti tomuto rozhodnutí odvolali k ústřední komisi FO a se stížností se obrátili i na hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD). „Krajský úřad o změně věděl. V průběhu vypracování otázek proběhla i namátková kontrola, která neshledala nedostatky,“ upozornila matka Olga Grusová.

Ta poznamenala, že podle organizačního řádu FO krajský úřad sice zřizuje krajskou komisi, ale na té je již sledovat průběh, řídit a vyhodnotit krajské kolo.

„Syn vyřešil úlohy podle všech regulí. Vítězství mu bylo odebráno neoprávněně, necitlivě a nespravedlivě. Je to žák s výborným prospěchem, slušný, poctivý a pilně pracuje, takové jednání si nezaslouží,“ uvedli v dopise hejtmanu Grusovi.

„Samozřejmě jsme nad tím mohli mávnout rukou. Nejde o nic závažného ani o život. Ale jde o princip. Když někdo postupuje poctivě, a přesto nemůže dosáhnout spravedlnosti, jak se jí pak domůžeme, až půjde opravdu o něco zásadního?“ ptá se Olga Grusová.

Nešlo o precedens

Ačkoliv krajský úřad se ústy mluvčí vyjádřil, že nemá informace, že by se někdy souběh soutěží řešil, ojedinělé to není. „I v letošním ročníku máme případ, kdy se krajské kolo krylo se soustředěním matematického semináře. Organizátoři požádali, zda by asi pět soutěžících nemohlo řešit úkoly tam,“ odmítl docent Kříž, že by se jednalo o precedentní situaci.

„Není to standardní, ale ani výjimečné. V minulosti v ústředním kole jeden soutěžící řešil úkoly v nemocnici. Smyslem olympiád je podpora a vyhledávání talentovaných žáků. Snažíme se jim vycházet vstříc. Ctíme regulérnost, ale nechápu, proč se nechovat lidsky,“ dodal Kříž.