Michael Heyrovský působil jako vědec v Ústavu fyzikální chemie Akademie věd ČR, který nese jméno jeho otce. Byl autorem či spoluautorem více než stovky publikací z oblasti polarografie a voltametrie. Stál u zrodu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského.

Michael Heyrovský se narodil v roce 1932 v Praze. Vystudoval chemii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1962 až 1965 absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Cambridgi, kde získal doktorský titul. V letech 1967 až 1968 pracoval na univerzitě v německém Bamberku jako stipendista Humboldtovy nadace.

Michael Heyrovský zemřel po krátké nemoci ve středu 12. dubna. Před časem ještě stihl připravit výstavu Příběh kapky o svém otci, který získal v roce 1959 Nobelovu cenu za objev a rozvoj polarografické metody.