Soutěž probíhala v kampusu Národního institutu pro vzdělávání ve vědě a výzkumu nedaleko Bhuvanéšvaru. Podpořila ji čtyři ministerstva indické vlády. Měla tři kola: teoretické, zpracování dat a pozorovací. Absolutního vítězství dosáhl domácí student.

Nejvyšší počet účastníků

Podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd ČR (AsÚ AV ČR), který o výsledcích informoval, není rovněž bez zajímavosti, že na olympiádu poprvé přijeli účastníci z Afriky – Mali vyslalo pětičlennou reprezentaci.

Národních olympiád přítomných států se zúčastnilo 822 tisíc účastníků, do Indie se podívalo jen 234 z nich, tedy absolutní špička. Přesto se soutěže zúčastnil historicky nejvyšší počet účastníků.

České úspěchy jsou již pravidlem

Čestná uznání za velmi dobrý výkon obdrželi také Adam Greš, absolvent Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, Pavel Kůs, absolvent Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a Jiří Vala z Gymnázia třída Kapitána Jaroše, Brno.

Česká výprava na slavnostním zahájení. Zleva: Jan Kožuško, Jakub Vošmera, Adam Greš, Jiří Vala, Lukáš Supik, Jindřich Jelínek, Pavel Kůs a Tomáš Gráf.

Česká výprava na slavnostním zahájení. Zleva: Jan Kožuško, Jakub Vošmera, Adam Greš, Jiří Vala, Lukáš Supik, Jindřich Jelínek, Pavel Kůs a Tomáš Gráf.

FOTO: Česká astronomická společnost

Reprezentaci vedli Tomáš Gráf ze Slezské univerzity v Opavě a Jan Kožuško ze Štefánikovy hvězdárny v Praze. Jako pozorovatel doprovázel výpravu Jakub Vošmera z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Česká republika se mezinárodních soutěží v astronomii a astrofyzice účastní od roku 2007. Celkem mladí čeští astronomové dosud přivezli již šest zlatých, 12 stříbrných a 22 bronzových medailí.

Účast českého týmu organizačně zajišťovala Česká astronomická společnost, cestu finančně podpořilo ministerstvo školství.