Kozáková uvedla, že jde o první výzvu v programu Horizont 2020, která má pozvednout inovační potenciál členských států EU.

Výsledky výzkumu se budou moci použít například v medicíně nebo optice.

Přihlášených evropských projektů bylo téměř 200, prošlo deset z nich. HiLASE, které spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR, bude jediný subjekt z Česka, který dotace z programu dostane.

Posílení nezávislosti centra na veřejných zdrojích

Z více než miliardové částky bude zhruba deset miliónů eur (cca 270 miliónů Kč) z programu Horizont 2020, zbytek pokryje operační program pro výzkum a vývoj.

Posílí se tak nezávislost centra na veřejných zdrojích a možnost nabídnout práci špičkovým zahraničním i českým vědcům. Výsledky výzkumu se budou moci použít například v medicíně nebo optice.

„Pro mě je to úžasný příklad výborně fungující dlouholeté spolupráce, která přináší výsledky a ukazuje, že když je výborně vybráno oborové téma, v tomto případě špičkové lasery, tak se vědecké výsledky světové úrovně dostaví,” řekl vědecký atašé britského velvyslanectví v Praze Otakar Fojt.

Podpora českého hi-tech průmyslu

Myšlenka postavit HiLASE, které sídlí vedle budovaného centra ELI, vznikla dodatečně - původním záměrem bylo postavit pouze ELI jako supermoderní laserové zařízení a velkou uživatelskou infrastrukturu pro základní výzkum.

Posléze se však ukázalo, že ELI potřebuje mít domácí technické a vývojové zázemí. Na rozdíl od ELI se HiLASE může více věnovat smluvnímu výzkumu a podporovat zejména český hi-tech průmysl.

V sedmdesátičlenném týmu HiLASE, který působí od roku 2012 na Fyzikálním ústavu Akademie věd, převažují cizinci, například Japonci, Indové a Italové.

„Naši klíčoví seniorní vědci jsou kosmopolitní osobnosti, které k nám většinou nepřišly přímo ze země původu, nýbrž z různých světových institucí a s mnoha zkušenostmi,” uvedl před časem šéf centra Tomáš Mocek.