Anketa o nejoblíbenějšího pedagoga však není tím hlavním. Světový den učitelů, vyhlášený Organizací spojených národů (OSN) v roce 1994, vznikl jako zdůraznění významu tohoto povolání.

Oba svátky k poctě učitelů, český i mezinárodní, mají stejný cíl, jak připomíná ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

„Vzdát hold a vyseknout poklonu těm, kteří se starají o naše děti, o vzdělání a výchovu dalších a dalších generací. A toto není vždy úkol snadný,“ poznamenala s tím, že je důležité podmínky, ve kterých učitelé pracují, zlepšovat.

Platy a stabilizace školství

Platy učitelů i dalších pracovníků ve školství dlouhodobě stagnovaly a ve srovnání s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných lidí patřily v ČR k nejnižším mezi zeměmi OECD, rovněž v rámci těchto zemí dáváme obecně nejméně na vzdělávání. [celá zpráva]

Ministryně školství Kateřina Valachová v modré

Ministryně školství Kateřina Valachová

FOTO: MŠMT

Postupným cílem je navyšování průměrného platu pedagoga tak, aby dosáhl 130 procent průměrné mzdy v České republice. [celá zpráva]

Financování reálného objemu výuky má rovněž školám zajistit dostatek finančních prostředků pro kvalitní výuku i pro odpovídající odměňování jejich pracovníků, rovněž pro naplňování jejich kariérního řádu.

„Je toho mnohem více, musíme diskutovat také o roli rodičů, vzájemném respektu a zlepšování prostředí ve školách. Je to jen začátek cesty, jak pomoci učitelům stabilizovat české školství. Bez nich to nepůjde a je třeba jim vrátit respekt, který si zaslouží. Každé společnosti, která vnímá školství jako svoji prioritu, se to v pozitivním vrátí,“ uzavřela ministryně.