Vlivem demografického vývoje a způsobu financování bude studentů vysokých škol znovu o něco méně než loni, odhadoval předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Loni na vysokých školách v Česku studovalo asi 327 tisíc lidí. Na rozdíl od jiných oblastí školství, které od státu dostanou více peněz, budou VŠ hospodařit v roce 2017 s přibližně 21 miliardami korun jako letos. [celá zpráva]

Přizpůsobení novele školského zákona

V akademickém roce 2016/2017 se musejí vysoké školy také přizpůsobit novele vysokoškolského zákona, která začala platit. Do srpna 2017 musejí upravit všechny vnitřní předpisy, jako je například statut, studijní a zkušební řád nebo volební řády. Školy také musejí dotáhnout a uvést do praxe nový systém vnitřního hodnocení kvality.

Na Univerzitě Karlově (UK) rovněž začíná druhý ročník Juniorské univerzity. Zájem středoškoláků o ni byl stejně jako před rokem velký. Kapacita se zaplnila za několik dní, jak informoval mluvčí UK Václav Hájek. [celá zpráva]