Nejvíce prvňáčků bude ve Středočeském kraji, kde jich do škol nastoupí více než 16 tisíc. Následují Praha (13 800), Jihomoravský (13 tisíc) a Moravskoslezský kraj (12 600). Nejméně dětí nastupuje do 1. tříd základních škol v Karlovarském kraji, kde jich budou asi tři tisícovky.

Navzdory mírnému poklesu počtu nováčků ve školních lavicích stále jde o výrazně silnější ročník než v období do září 2013.

Celkový počet žáků základních škol se proto zvýší o 25 tisíc na přibližně 905 400. Téměř dvě třetiny z nich budou chodit na první stupeň, tedy od prvního do pátého ročníku. Přibližně desetina dětí odejde z pátého nebo sedmého ročníku základní školy na víceletá gymnázia nebo konzervatoře.

Střední školy prakticky beze změn

Na střední školy bude přijato zhruba 101 600 žáků, což je přibližně o 600 dětí více než loni. Největší skupina navštěvuje odborné školy s maturitou, kam směřuje přibližně 46 700 žáků. Více než 30 tisíc míří na učiliště nebo jiné střední školy bez maturity. Na gymnáziích začne studovat asi 24 tisíc dětí, z toho přibližně polovina ve víceletých programech.

Situace se ve srovnání s loňskem prakticky nezměnila. „Můžeme konstatovat, že počet podaných přihlášek, přijetí, úspěšnost uchazečů a počet odevzdaných zápisových lístků v 1. kole přijímacího řízení na střední školy zůstává stabilní,” uvedlo ministerstvo.

Zhruba o 700 dětí se zvýší počet žáků středních škol, v denní formě se jich bude vzdělávat asi 394 800. Z toho bude 129 tisíc na víceletých a čtyřletých gymnáziích, přibližně 176 tisíc v ostatních maturitních oborech a téměř 90 tisíc ve školách bez maturity.

Střední školy na konci uplynulého školního roku opustilo na 74 400 absolventů. Je to přibližně o 2500 méně než před rokem. Pokračuje tak trend klesajícího počtu absolventů, například před sedmi lety jich bylo více než sto tisíc.

Nejvíce žáků dokončilo střední školy v Praze a Moravskoslezském kraji, v každém z těchto regionů jich bylo přes 9000.

Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ:
Školní rok 
Počet (v tisících)
2010/201195,5
2011/2012100,7
2012/2013105,6
2013/2014110,8
2014/2015117,4
2015/2016116,7
2016/2017115,5
Pozn.: za rok 2016/2017 jde o kvalifikovaný odhad
Zdroj: ministerstvo školství