„Našim cílem je stanovit klíčové ukazatele školního a pracovního klimatu, dosáhnout srovnání situace na jednotlivých školách a vytvořit účinné nástroje pro průběžnou kontrolu klimatu na školách,“ upřesnila Ropková.

Průzkum v rámci veřejné zakázky nazvané Bezpečná pražská škola se bude v příštím roce týkat bezmála padesáti tisíc žáků a studentů a přibližně 6,5 tisíce zaměstnanců škol.

Mezilidské vztahy

Prostřednictvím speciálně vyvinutých dotazníků se budou zkoumat především mezilidské vztahy mezi učiteli a žáky, vztahy uvnitř třídních kolektivů a rovněž vztahy mezi vedením školy a jejími zaměstnanci.

„Výsledné statistické soubory s grafickými znázorněními budou doplněny o analýzu splňující požadavky Evropské federace psychologických asociací. Závěry průzkumu, které nám pomohou zaměřit pozornost na již vzniklé problémy a současně předcházet vzniku nových, bychom měli mít k dispozici na přelomu zimy a jara v příštím roce,“ vysvětluje radní.

Mnohým ředitelům vyprší funkční období

S komplexním průzkumem klimatu souvisí i snaha o ucelené hodnocení činnosti ředitelů škol zřizovaných hlavním městem Prahou. Mnohým ze stávajících ředitelů totiž v příštích dvou letech vyprší jejich funkční období a město bude muset rozhodnout o dalším vedení.

„Při rozhodování o dalším pokračování stávajících ředitelů či o výběru jiných vhodných kandidátů bychom rádi zohlednili i výsledky tohoto průzkumu,“ dodala Ropková. Podle ní to umožní zhodnotit, jaká situace na škole dosud panovala a současně jasně stanovit potřeby v oblasti manažerského řízení pro další funkční období.

Vítěz veřejné zakázky má být znám v listopadu letošního roku.