„Demokracie není trvalý stav. Je třeba se o ni neustále starat a pečovat o ni. Nemůžeme předpokládat, že mladé lidi budeme držet stranou věcí veřejných, v 18 letech jim dáme možnost volit a v tom okamžiku se z nich stanou přesvědčení demokraté," říká Břetislav Svozil, hlavní organizátor festivalu Eduspace.

Vychovat osobnost, či chránit před informacemi?

Jedno z hlavních zadání, které mají učitelé v Dánsku, zní: vychovávat a vzdělávat demokraticky smýšlejícího a jednajícího občana. Je tomu přizpůsoben styl  vzdělávání, vedení dětí od útlého věku k tomu, že se mají ptát, diskutovat, uvědomovat si podstatu svobody a brát za sebe odpovědnost.

Jak je zmíněno v tiskové zprávě, v ČR není role demokracie a její uplatňování prostřednictvím vzdělávání a výchovy jednoznačně vyjasněna.

Organizátoři festivalu uvádějí jako příklad uprchlickou krizi. Výchova se prý mnohdy i pod vlivem politických představitelů zaměňuje za propagandu, případně se objevují názory, že děti je nutné „uchránit“ před událostmi, které hýbou současným světem.

Multižánrový festival čeká několik hostů

Vystoupí rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, který se dříve dostal do konfliktu s Milošem Zemanem, jemuž v rámci jeho předvolební kampaně nedovolil vystoupit na univerzitní půdě. Dalším hostem bude rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, zabývající se dějinami politického myšlení.

Petra Skalická, jakožto další pozvaná osoba, dlouhodobě působí ve vzdělávacích programech Člověka v tísni, Silvie Šeborová se věnuje výtvarnému umění a je náměstkyní ředitele Moravské galerie v Brně. Michal Broža, účastník několika zahraničních mírových misí, je ředitelem Informačního centra OSN v Praze.

Eduspace je multižánrový festival, jehož ústředním tématem je vzdělávání, a doplňuje ho doprovodný program v podobě hudby, divadla, galerijních či muzejních výstav. Je inspirován formátem Oppi festivalu, který proběhl v roce 2014 v Helsinkách a v roce 2015 v New Yorku.