Nový systém financování by měla brzy projednávat vláda, spuštěn by měl být v roce 2018. Mateřské, základní a střední školy už by neměly být financované podle počtu žáků, ale na základě maximálního rozsahu vzdělávání, který ministerstvo pro daný obor stanoví.

Dělení třídy na matematiku nebude povinné, bude záležet na rozhodnutí ředitele. Výrazný nárůst potřeby učitelů matematiky ministerstvo školství nepředpokládá. Konkrétní odhady považuje úřad za předčasné kvůli rozdílům ve velikosti tříd i v počtu hodin matematiky, které se vyučují.

Unie středoškoláků v tom vidí šanci na zlepšení

Maturita z matematiky bude za pět let povinná, pokud poslanci přehlasují prezidentské veto k novele školského zákona. [celá zpráva]

Financováním výuky v dělených třídách chce ministerstvo přispět k jejímu zkvalitnění. Ocenila to také Česká středoškolská unie, která sdružuje žáky SŠ. „Předmět vyučovaný v menších skupinách totiž umožňuje učiteli lépe vysvětlit látku, přizpůsobit tempo žákům a pomáhá otevřít prostor pro dotazy,” uvedl v tiskové zprávě její předseda Štěpán Kment.

Při dělení tříd pro další předměty se bude vycházet ze současné vyhlášky, která stanovuje obecné požadavky, ale konkrétní předměty nevyjmenovává.

Ředitelé musejí zohlednit například charakter předmětu, požadavky na prostorové a materiální zabezpečení výuky, bezpečnost žáků i ekonomické faktory.

Reálně se ve školách dělí na skupiny zejména tělesná výchova, praxe v laboratořích, informatika, odborné předměty nebo cizí jazyky. Pro cizí jazyk je maximální velikost skupiny stanovena na 23 žáků.