Ministerstvo vnitra znovu chce, aby se Policejní akademie stala jeho součástí. Uvádí se to v návrhu tezí k novému zákonu o vzdělávání na této vysoké škole, které na konci března jeho zástupci předložili na jednání pracovní skupiny. Jedná se o pracovní materiál. Nyní ale jiný návrh neexistuje, informovalo v pátek ministerstvo vnitra.

Předsednictvo Rady vysokých škol tvrdí, že ke změnám v současném právním postavení není důvod. Policejní akademie bez zjištění závažných nedostatků prošla kontrolou hospodaření i Akreditační komise. Navíc nebyl zpracován věcný záměr zákona.

Negativní postoj vedle Rady VŠ a samotné školy mají i další aktéři, kteří byli do pracovní skupiny pozváni. „Chce to ministerstvo vnitra, ale nechce to nikdo z ostatních,” namítá předseda Rady VŠ Jakub Fischer. Členy pracovní skupiny jsou také zástupci ministerstva školství, ministerstva obrany a policie.

Apolitičnost školy v sázce

Zásadní je podle Rady VŠ apolitičnost této státní vysoké školy, která vzdělává příslušníky bezpečnostních sborů spadajících vedle vnitra i pod další resorty. Jde o Vězeňskou službu, Celní správu, Bezpečnostní informační službuGenerální inspekci bezpečnostních sborů.

„Jakékoli přímé navázání školy na některé z resortních ministerstev v personálních otázkách a otázkách přijímání studentů je v rozporu s principy akademických svobod a volného přístupu ke vzdělání,” uvedlo ve stanovisku předsednictvo Rady VŠ.

Vnitro zatím oficiální výzvu neobdrželo

I přes tyto skutečnosti se k tomu ale ministerstvo vnitra zatím nemůže vyjádřit. „Stále jsme žádnou výzvu neobdrželi,” potvrdila Novinkám i v pondělí mluvčí Martina Němcová.

Současný záměr se částečně shoduje s odmítnutým pozměňovacím návrhem k novele vysokoškolského zákona. Tehdy byl odůvodňován ekonomickými úsporami a sjednocením právního postavení státních vysokých škol.

Univerzita obrany je totiž součástí ministerstva obrany, protože vzdělává pouze pro potřeby tohoto resortu. Ani Univerzita obrany nemá zvláštní zákon, je zahrnuta ve vysokoškolském zákoně.