Úprava se týká stovek pracovníků finančních a katastrálních úřadů nebo České správy sociálního zabezpečení. Jen z pražského ústředí této správy by muselo odejít 300 z 1600 pracovníků, což by mohlo způsobit problémy s výplatou důchodů. V případě Puncovního úřadu by to byla dokonce pětina zaměstnanců.

Senátor ODS Jiří Oberfalzer původně navrhoval novelou rozšířit na řadové referenty výjimku na požadovanou výši vzdělání, kterou mají vrchní referent či rada úřadu, za předpokladu, že se „při výkonu práce v pracovním poměru dlouhodobě osvědčil”.

Čas do roku 2021

Argumentoval mimo jiné tím, že dosavadní zaměstnanci museli předpoklad vzdělání splnit k loňskému 1. červenci a neměli odpovídající časový prostor pro jeho doplnění.

Výhrady neměl Oberfalzer ani k variantě pěti let na doplnění požadovaného středoškolského vzdělání, se kterou přišel náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Podle něj mají úředníci vystudovat střední školu do roku 2021.

Dosavadním úředníkům bez příslušného vzdělání by měl podle předlohy pracovní poměr zaniknout nikoli 30. června 2017, ale až 31. prosince 2021. Podobně upravená novela prodlužuje pro úředníky do 31. srpna 2021 lhůtu pro předložení žádosti o přijetí do služebního poměru.